Güncel Manşet

2014 Yılı Proje Teklif Çağrıları ile ilgili toplantı yapıldı

2014 Yılı Proje Teklif Çağrıları ile ilgili toplantı yapıldı

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda 07 Ocak 2014 Salı günüTrakya Kalkınma Ajansı tarafından 2014 Yılı Proje Teklif Çağrıları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

IMG_0918 IMG_2849

Toplantıya, Keşan  Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yörük, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Trakya Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkanı Hasan Özer, Kamu, özel, sivil, sosyal ve siyasal kesimlerin proje sorumluları katıldı.

IMG_2855 IMG_2857

Toplantı öncesi Keşan Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yörük, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ve İşadamı Mustafa İşçimen bir araya geldi. Oda temsilcileri ile yapılan toplantıda, İlçemize kurulması planlanan İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili öncelikli konular, organize sanayi türü, yapılan çalışmalar ve yapılması gerekenler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Daha sonra Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’na geçildi. Keşan Kaymakamı Bekir Dınkırcı burada yaptığı konuşmada,” 2013-2014 Yılı Proje Teklif Çağrılarında, İktisadi Kalkınma, Sosyo – Ekonomik Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları var. İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 4.000.000TL, Sosyo – Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı 3.000.000TL, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı İse 5.000.000TL olarak planlanmış durumdadır. Toplamda 12.000.000TL bir destek söz konusudur. Bu desteklerin alt bileşenlerinde bölgemizi ilgilendiren konularda bulunmaktadır.

IMG_2858 IMG_2861

Alternatif enerji kaynaklarını kullanarak üretim yapmak isteyen yatırımcılarımız ve üreticilerimiz için bu kaynaklar önemli bir destek sağlayacaktır.

Turizm bölgesi kapsamında yenilikçi ve altyapıya yönelik birçok yatırımlar destekleniyor. Diğer önemli bir konu ise okul öncesi eğitim başta olmak üzere özel ihtimam gerektiren grupların gerek istihdam gerekse teknolojisi ile buluşmasına yönelik bir takım teşvikler var. Ortak akılla bütüncül hareket ederek İlçemiz ve bölgemiz için 2014 yılı destek programlarından en iyi şekilde yaralanmamız gerekiyor.” dedi.

Daha sonra Trakya Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkanı Hasan Özer tarafında programlar hakkında katılıcıcılara ayrıntılı bilgi verildi.

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARININ ÖNCELİKLİ KONULARI

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (4.000.000TL)

 • İhracat ve/veya katma değer artışına yönelik “Ar-Ge”, “Yenilik”, “Markalaşma”, “Kümelenme” ve “Pazarlama”nın geliştirilmesi
 • Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi
 • Üretimde atık ısı ve/veya atık suyun geri dönüşümünün sağlanması veya Bölgede yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması suretiyle çevreye duyarlı üretimin geliştirilmesi
 • Kırsal alanda birincil tarım faaliyetleri dışı ekonomik aktivitelerin geliştirilmesi

Bu teklif çağrısı kapsamında, proje başına sağlanacak hibe için Asgari tutar: 50.000 TL, Azami tutar: 500.000 TL destek miktarı, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az %50’sinden fazla olamaz.

Sosyo – Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı(3.000.000TL)

 • Okulöncesi eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla, hizmet kalitesinin arttırılması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması,
 • Kırsal alanlarda sosyo-ekonomik yaşam seviyesinin yükseltilmesine yönelik girişim ve işbirliklerinin geliştirilmesi,
 • Özel ihtimam gerektiren grupların girişimciliğinin ve istihdamının arttırılması, toplumla bütünleşmelerinin sağlanması,
 • Kültür ve turizmin gelişmesine, bölgenin tanıtımına yönelik girişim ve işbirliklerinin geliştirilmesi.

Bu teklif çağrısı kapsamında, proje başına sağlanacak hibe için asgari tutar: 50.000 TL, azami tutar: 500.000 TL destek miktarı, projenin toplam uygun maliyetinin %90’ından fazla %25’inden az olamaz.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı(5.000.000TL)

 • Doğal, tarihi, kültürel ve sosyal alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere altyapılarının güçlendirilmesi,
 • Kırsal alanlarda katı atıkların toplanması ve/veya geri dönüşümüne yönelik altyapının güçlendirilmesi,
 • Bölgenin sanayi ve tarımsal üretim altyapısının geliştirilmesi.

Bu teklif çağrısı kapsamında, proje başına sağlanacak hibe için asgari tutar: 100.000 TL, Azami tutar: 1.000.000 TL destek miktarı, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz.

Projeler için son başvuru tarihi 07 Mart 2014 saat 23.00

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL