2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYILINDA EĞİTİMİN DURUMU

kesanpostasi
Okuma Sayısı:414

 

 Eğitim Sen Keşan Temsilciliği tarafından 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı 1.Yarıyılı ilgili bir değerlendirme durumu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle;

2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 17 Ocak 2020 tarihinde sona erdi.

Bu dönemde eğitim alanında en dikkat çekici durum, MEB’in eğitimin temel sorunlarına çözüm üretmek yerine, sürekli olarak eğitimde yaşanan sorunların çözüleceğine dair bir algının kamuoyunda oluşması için çaba harcaması oldu. Eğitim alanında bir taraftan tarikatların ve cemaatlerin faaliyetlerinin arttığına tanıklık ederken, diğer taraftan da eğitimde piyasalaşma pratiklerinin MEB tarafından verilen destekle hızlanarak sürdürdüğünü gözlemledik.

MEB yönetiminin seçmeli derslerin belirlenmesi ile ilgili kendi çıkardığı yönetmeliği yok sayarak, derslerin seçim takvimini öne çekmesi ise dikkat çekici diğer bir durumdu. Yönetimin gerekli gördüğü durumlarda, yasal düzenlemeleri yok sayma hakkını kendinde görmeye başlaması önümüzdeki dönemlerde keyfi uygulamaların önünü açma riskini de kendi içerisinde barındırmaktadır.

Eğitimde yaşanan ve yapısal hale gelen sorunlar her ne kadar görmezden gelinmeye çalışılsa da, eğitim sorunu halkın en temel gündemini oluşturmayı sürdürmektedir. Çocuklar eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamakta, çocuk yaşta evlenmenin önüne geçen adımlar atılmamaktadır. Yoksul, emekçi ailelerin çocukları başta olmak üzere, kız çocukları, kırsal kesimde yaşayan çocuklar açısından eğitime erişim konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bölgesel, cinsel, sınıfsal vb. eşitsizlikler gibi en temel sorunlar iktidarın çözmek bir yana daha da derinleştirdiği temel sorunlar olarak varlığını sürdürmektedir.

 

 

MEB, Okullaşma Politikasını Gözden Geçirmelidir

 

Öğrencilerin ilgi, yetenek, gereksinim ve tercihlerini dikkate almayan, okullaşma politikasını ve buna bağlı olarak kontenjanları bunlara göre oluşturmayan MEB’in yanlış politikaları nedeniyle öğrencilerin istediği okul türünde ve okulda eğitim alma hakkı açıkça ihlal edilmiştir. Velilerin ve öğrencilerimizin talebi, akademik liselerin sayısının ve kontenjanlarının artırılması, ekonomik kriz gerekçe gösterilerek durdurulan okul ve derslik yapımının hızlandırılmasıdır.

2019-2020 eğitim öğretim yılının 4+4+4 düzenlemesinin yaşama geçirilmesinin 8. yılı olması nedeniyle, bu yıl LGS’ye girecek öğrenci sayısı yüzde 50 (600 bin) artış gösterecek ve bu yıl 1 milyon 800 bin öğrenci sınava girecektir. MEB bu durumu mutlaka göz önünde bulundurarak gerekli hazırlıklara zaman geçirmeden başlamalıdır.

 

Okul Öncesinde ‘Dini Eğitim’ Pedagojik Olarak Sakıncalıdır

 

Okul öncesi eğitimde son birkaç yıldır gelişen bir kavram olan ‘toplum temelli kurum’ ifadesi Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş kurslar, dini vakıf ve dernekler ve belediyeler tarafından açılan kreşleri kapsamaktadır. ‘Toplum temelli kurumlar’ ilk kez 2015-2016 eğitim-öğretim yılında MEB istatistiklerine dâhil edilirken, o tarihten bu yana erken okul öncesi eğitimde öğrenci sayısını en fazla artan kurumlar olmuşlardır.

Eğitim sistemi, eğitim biliminin en temel ilkelerinden, laik-bilimsel eğitim anlayışından hızla uzaklaşırken, okullarda dinselleşmeye ve inanç istismarına dayanan uygulama ve faaliyetler kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. MEB, eğitimde ‘inanç istismarına’ yol açan uygulamaları ile Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı her türlü girişimden uzak durmalıdır.

 

EĞİTİMDE ANGARYA ÇALIŞTIRMA SORUNLARI DEVAM ETMİŞTİR

 

MEB tarafından çeşitli proje ve uygulamalar çerçevesinde resen yapılan görevlendirmeler, çeşitli konularda sürekli yapılan anketler, çeşitli kurs, proje ve protokol etkinliklerine bağlı çalışmalara zorunlu katılım, ev ziyaretleri, eğitim koçluğu, birden fazla nöbet tutmaya zorlama, öğrenci servis araçlarının kontrolü ve öğrencilere nezaret edilmesi vb. gibi doğrudan öğretmenlik mesleğinin icrası ile ilgili olmayan çok sayıda angarya iş, öğretmenlerin sınıf içindeki asli görevlerini yapmalarını önemli ölçüde engellemektedir.

Anayasa’nın 18. maddesine göre angarya çalışma ‘Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.’ ifadesiyle yasaklanmıştır. Anayasada açıkça belirtilmesine rağmen, son yıllarda tüm kamu kurumlarında olduğu gibi, eğitim alanında çeşitli adlar altında gündeme getirilen ‘angarya çalışma’ uygulamaları özellikle sendikalı ya da sendikasız tüm eğitim emekçilerini olumsuz etkilemektedir. Sendikamız, eğitimde angarya çalıştırma uygulamaları ile ilgili kararlar alarak, öğretmenlerin asli görevleri dışındaki işlerde çalıştırılmaması gerektiği konusunda MEB’i sürekli olarak uyarmıştır. MEB’in yapması gereken angarya niteliğindeki işleri azaltarak, eğitim emekçilerinin asli görevlerini daha rahat yapabilmeleri için gerekli adımları atmasıdır.

 

Tüm bu açıklamalar dahilinde Keşan yereline dair temsilcilik olarak şunları merak etmekteyiz.

 

  • Halihazırda ülkemizde deprem gündemdeyken Keşan’da eğitim-öğretim kurumlarının kaç tanesine “Deprem Tetkiki” yapılmıştır?
  • Özel Eğitim Sınıflarına atanan öğretmenlerin kaç tanesi kendi branşında görev yapmaktadır?
  • Okullarımızda yapılan onarımlarda Eğitim Bölgesi içinde bulunan dezavantajlı okullara gerekli özenin gösterilmemesinin sebebi nedir?
  • Sendikal örgütlenmelerde okul yöneticilerinin mevkilerini kullanarak öğretmen ve eğitim çalışanlarına baskı yaptıkları doğru mudur?
  • Ücretli öğretmenlerin görevlendirilmesinde hangi usul ve esaslar gözetilmektedir? Görevlendirmeler öğretmenlerin kendi branşlarına göre mi yapılmaktadır?
  • Sosyal Etkinlikler yapılırken eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksatılmamasına dikkat edilmekte midir?
  • Okullarımızda eğitim araç-gereçleri yeterli değildir. Eksikliklerin temini için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?
  • İlçemizde yapılan sınavlarda öğretmen görevlendirmeleri sıra takip edilerek ve eşitlik gözetilerek mi yapılmaktadır?

 

EĞİTİM-SEN KEŞAN TEMSİLCİLİĞİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Eğitim-Sen Keşan Temsilciliği'nde görev bölümü yapıldı

17 Ocak 2020 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel […]