Manşet Siyaset

Akalın’dan açıklama “Korkunun ecele faydası yoktur”

Akalın’dan açıklama “Korkunun ecele faydası yoktur”

MHP Genel Merkezi tarafından kapatılan Edirne İl  Başkanı Tolga Akalın,karara tepki vererek,”Türkeşsiz Türk Milliyetçiliği ihdas etmek isteyenler bilmelidirler ki, ülkücüler Türkeşsiz Türk Milliyetçiliğine müsaade etmeyeceklerdir.”

 MHP Edirne İl Başkanı Tolga Akalın,gece yarısı belgegeçer ile partinin kapatma kararının yanlışlığına işaret ederek şu açıklamayı yaptı:

Açıklama şöyle

mehmet-akalin (1)                          

06/02/2013 saat  gece 22.11’de  MHP Genel Merkezi tarafýndan belgegeçer yolu ile yapılan bildirimde; “ Parti tüzüğümüzün 52 ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Edirne İl Başkanlığı, MYK’nın verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. maddesine göre yeni teşkilat kuruluncaya kadar  kapatılmıştır.” şeklinde ifadede bulunulmuştur.

Genel merkez tarafından Parti tüzüğümüzün 36. maddesi gereði il teşkilatımızın işten el çektirilmesi (görevden alınması) mümkün iken kapatma diye bir sözde hukuk yolu ihdas edilmiştir. Öncelikle önemle belirtmek gerekir ki MHP il teşkilatı görevden alınmamaştır, kapatılmıştır.

 

Her şeyden önce açık olan husus şu dur ki; kapatma olarak tanımlanan bu hal ve  karar  Anayasa ve 2820 sayılı  Siyasi Partiler Kanunu hükümleri dikkate alındığında hukuken yok hükmündedir.

Diğer yandan  il teşkilatımız ile aynı gün aynı  tür karara muhatap olan Konya ve Sakarya illeri ile bir hafta önce kapatılan Muğla ve Çankırı illerinin tamamının ortak özelliği 10. Olağan genel kongremizde Sn Devlet Bahçeli’ye açıkça muhalif olmuş olmalarıdır.

Hukuken yok hükmünde olması dolayısıyla sözde olarak ifade ettiğim kapatılma hadisesi, bazı politik devşirmelerin medyaya fısıldamalarının aksine  MHP Edirne İl Teşkilatının kongre döneminde izlemiş olduğu ve bundan sonra da izleyeceği þahsiyetli siyaseti  akamete uğratma teşebbüsüdür.

Siyasi Partiler Kanunu ve Parti tüzüðümüz gereði eðer iþten el çektirilme yapılmış olsaydı 45 gün içerisinde yeniden il kongresi yapılması gerekmekteydi. Sözde kapatma kararı ile hem fiilen işten el çektirilmiş hem de 45 gün sonra yapılacak bir il kongresinin önüne geçilmek istenmiştir.

Yine bu sözde kapatma kararı ile genel başkan değişimini de içerecek  olağanüstü kongre talebinin de önüne geçilmek istenmektedir. Kapatılan 5 ilde bulunan toplam 75 adet ağırlıklı  muhalif büyük kongre delegasyonunun kazanılmış hakları bertarafa çalışılmkatadır..

MHP’nin 1980 sonrasý tarihinin önemli virajlarında Edirne MHP il teşkilatı son derece kritik ve şahsiyetli tavırlar almıştır. Sn Devlet Bahçeli’nin ilk defa genel başkan seçildiği 1997 kongresinde o dönemin Genel Merkez idaresinin her türlü baskı ve yıldırma politikalarına karşı Sn Devlet Bahçeli’yi destekleyen üç il teşkilatından biri Sn il eski başkanımız Ömer Demir liderliğindeki  Edirne’dir . Aynı Edirne benim ilk il başkanlığım dönemi olan 2006 yılında genel başkan  adayı Sn Ümit ÖZDAĞ’ ı benzer baskılara rağmen destekleyen tek ildir. Dolayısıyla görülmektedir ve bilinmektedir ki baskı Edirne’de geçer akçe değildir. MHP Edirne İl Teşkilatı ikna edilebilir ancak tehdit edilemez

Diğer yandan kapatma kararının gönderildiği  saatlerde yapmakta olduğumuz  il istişare  toplantısında teşkilatımızın tüm  il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu ve il kurultay delegeleri ile sekiz ilçe başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri  sözde kapatma kararından önce yapılan istifa baskısına veyahut istifa sureti ile yönetimin düşürülmesi çağrılarına  ve bu suretle politik ikbal vaatlerine  çelikleşmiş bir irade ile karşı durmuşlardır.

Bilinmelidir ki biz siyaseti ,duyduğumuz  bölgesel ve milli sorumluluk gereği yapmaktayız.Bölgesel siyasetimizde öncelikli hedefimiz bu toprakları ve evlatlarını bölgesel kaynaklar ile örtüşmeyen geri kalmışlık  sarmalından kurtarmak ve   Edirne’yi Ankara’nın kırıntılarına muhtaç olmaktan çıkarmaktır.  Genel siyasetteki öncelikli hedefimiz ise siyasi katılımcılığın önündeki en büyük engel olan siyasi despotizmi yıkıp; adalet, eşitlik ve hürriyet ilkelerinin hakim olacağı bir düzen kurulmasına katkı sağlamaktır.

Biliyoruz ki bu zordur ancak imkansız değildir.

Yine biliyoruz ki bu düzen kurulduğu takdirde Türk Milleti asli cevherini MHP içerisinden çıkaracak ve AKP despotluğunu tarumar edecektir.MHP asla ve asla %8-18 bandına hapsedilebilecek bir siyasi hareket değildir.MHP her şeyden önce tarihin haklı çıkardığı bir siyasal harekettir. Ülkücü hareket  siyasette  “haddini bilen” bir hareket değildir, had bildiren bir harekettir.

Sn Genel Başkana tasarrufunun sonuçları ve hareketin geleceği konusundaki  değerlendirmelerimi ifade eden bir mektup yolladım.

Şahısları  korumak adına teşkilatları zayıflatan kararlar,MHP’nin kurumsal kimliğini zayıflatmaktan başka bir işe yaramaz.

“Ses ver” diyerek çağrı yapılan tabandan yükselen sese tahammül edemeyen anlayış, Parti’nin ve yüce Türk milletinin yarınlarında yer almayacaktır.
Kamu vicdanıyla çelişen kapatma kararlarının korku ve komplo üzerine kurulu olduğu endişesini seçmen taşımaktadır. Kendi kemik tabanından endişe duyan, bu endişesini kamuoyuna yansıtan bir siyasi partiye seçmenin güveni zayıflama eğilimindedir.
Biliniz ki tavrımız küsmek, geri çekilmek değil, güçlenerek haklı mücadelemizi sürdürmek olacaktır!

Biliniz ki tavrımız sinmek, baskıya boyun eğmek değil, dimdik durarak politik onurumuzu korumak olacaktır!

Biliniz ki, haksız kararlara rağmen gözümüz gibi baktığımız  Milliyetçi Hareket Partisi’nin  itibarına leke sürülmesi asla mümkün olmayacaktır.

Görevde olan tüm ilçe teşkilatlarımız MHP’nin mevcut genel merkezden çok daha büyük olduðu gerçeğini hiç unutmasınlar.Milletin karşı  karşıya bulunduğu tehditleri dikkate alarak çalışmalarını çok daha yüksek bir gayret ile sürdürmelerini önemle istirham ediyorum.

Bilge liderlik” ihdas etmek sureti ile sn genel başkanın şahıý üzerinden “ Türkeşsiz Türk Milliyetçiliği ihdas etmek isteyenler bilmelidirler ki ülkücüler Türkeşsiz Türk Milliyetçiliğine müsaade etmeyeceklerdir.”

Dolayısıyla  sayın dava arkadaşlarımız  ve gayretlerimizi anlayarak bize gönül veren hemşehrilerimiz bu karar sonucu kesinlikle bir ümitsizliğe kapılmasınlar. Büroma üç adet çerçeve astım . İlki 2007 yılında sn genel başkanın sn Ali Işıkklar ile birlikte Edirne İl Teşkilatının feshine ilişkin kararı… İkincisi yine sn genel başkanın sn Şevkat Çetin ile birlikte  il teşkilatımızı kapattığına ilişkin karar… Üçüncüsü şimdilik boş…Bakalım görelim. Mevla ne eylerse güzel eyler.

Zulmün abad olmayacağı bir hakikattir. Yine hepimizin bildiği üzere korkunun ecele faydası yoktur. “

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL