Güncel

Avrupa Birliği için halk ne düşünüyor

Avrupa Birliği için halk ne düşünüyor

Habertürk Gazetesi, genel ve yerel seçimlerde gerçeğe en yakın sonuçları kamuoyuna sunan Andy-Ar sosyal araştırmalar merkezi ile Türkiye’nin gündemine ilişkin halkın nabzını tuttu.

506815-17 Kasım tarihleri arasında 26 ilde, 1516 denekle görüştü. Çalışma, farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet, eğitim, mahalle/semt kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş deneklerle yapıldı ve araş- tırmada kantitatif araştırma tekniklerinden “CATİ (telefon ile görüşme)’’ yöntemi kullanıldı. Araştırmada 0.95 güven aralığı içinde, hata payı +/- yüzde 2.5 olarak saptandı. Yazı dizimizin ilk gününde Türk halkına Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler, müzakerelerin dondurulması, AB’nin göçmen konusundaki samimiyeti ve Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler soruldu. İşte Türkiye’nin gündeme ilişkin değerlendirmesi…

AK PARTİ İLE MHP’LİLER ‘OLUMLU’ BAKIYOR

Andy-Ar, anket katılımcılarına “AB’ye üyelik müzakerelerinin durdurulması Türkiye için olumlu mu olumsuz mu?” diye sordu. Katılımcıların yüzde 47.4’ü ‘Hayır olumlu değil’ derken, yüzde 44.3’ü ‘Evet olumlu’ cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 7.7’si ise ‘Fikrim yok, bilmiyorum’ dedi.Seçmenlere göre dağılıma bakıldığında ise Ak Partili seçmenin yüzde 58.6’sı, MHP’li seçmenin ise yüzde 54.2’si müzakerelerin durmasını ‘olumlu’ olarak görüyor. CHP’li seçmenin yüzde 75.5’i, HDP’li seçmenin ise yüzde 81.9’u müzakerelerin durmasını ‘olumsuz’ olarak yorumluyor.Katılımcıların yaşına göre belirttiği tercihte ise 35-44 yaş grubunun yüzde 53.9’u, 25-34 yaş grubunun ise yüzde 48.2’si müzakerelerin durmasına ‘olumlu’ bakıyor. Buna karşın 55 yaş üstü grubun yüzde 54.1’i, 45-54 yaş skalasındakilerin yüzde 50.9’u görüşmelerin durmasını ‘olumsuz’ olarak belirtiyor.Cinsiyete göre dağılımda ise erkeklerin yüzde 49.7’si müzakerelerin durmasına ‘olumlu’ derken, kadınların yüzde 50.9’u ‘olumsuz’ yönünde fikir beyan ediyor.

AB’DEN UZAKLAŞIYORUZ DİYENLER: % 75.3

Araştırma şirketi katılımcılara “Türkiye, AB’den uzaklaşıyor mu?” diye sordu. Katılımcıların yüzde 75.3’ü ‘Evet’ yanıtını verirken, yüzde 19.9’u ‘Hayır’ dedi. Yüzde 4.6’sı ise ‘Fikrim yok’ yönünde değerlendirmede bulundu.Seçmene göre dağılımda CHP’li seçmenin yüzde 88’i, MHP’li seçmenin yüzde 79.6’sı, HDP’lilerin yüzde 78.7’si ve AK Partili seçmenin yüzde 70.3’ü Türkiye’nin AB’den uzaklaştığını belirtti.Yaşa göre dağılımda ise 25-34 yaş grubundakilerin yüzde 77.8’i ile 55 yaş üstü grubun yüzde 76.3’ü “Türkiye, AB’den uzaklaşıyor” yorumunda bulundu.Cinsiyete göre dağılımda erkeklerin yüzde 76.6’sı, kadınların ise yüzde 73.6’sı Türkiye’nin AB’den uzaklaştığını belirtti.

‘HER ŞEYE RAĞMEN AB’YE DESTEK VAR’

ANDY-AR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar’ın, anket sonuçlarıyla ilgili yorumu şöyle: “Halkın AB’ye girme arzusu uzun yıllara dayandığı için aslında geçmişteki destek oranlarına kıyasla bugün oldukça büyük bir azalma eğilimi gözlemliyoruz. Son zamanlarda kamuoyu önünde liderlerin ve özellikle Cumhurbaş- kanı Erdoğan’ın sert üslubu AB’ye karşı olan desteği azaltmış görü- nüyor. Bundan 6 ay öncesinde yüzde 75, daha önceki yıllarda yüzde 80’leri aşan eğilimin bugün çok uzağında olumsuza döndü- ğünü gösteriyor! Ancak her şeye rağmen yeni bir alternatifle ilgili bilgi sahibi olmaması halen en iyi gördüğü alternatif olduğunu da gösteriyor. Bu uzaklaşma görüntüsü kamuoyunda yer buldukça ve değerlendirildikçe destek oranının daha da düşme trendinde olduğunu görüyoruz!

‘ÜYELİK İNANCI YOK’

Ayrıca AB’nin 15 Temmuz, öncesi veya hemen sonrasındaki samimiyetsiz ve ikircikli bir yaklaşımı olduğuna dair genel bir kanaat burada belirleyici önemli başlıklardan diğerleri. Halka ‘AB sizce Türkiye’yi üye yapacak mı?’ diye sorulduğunda ise bunun gerçekleşmesinin inancı neredeyse yok denebilecek düzeyde.

KADINLAR DAHA YAKIN

AB ile ilişkilerin olumlu olmasını bekleyenler erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görünüyor. AK Parti ve MHP seçmenleri olumsuz yaklaşırken CHP seçmenleri AB’den uzaklaşmayı doğru bulmuyor. Aynı zamanda eğitim seviyesi yükseldikçe AB’ye destek oranı artış gösteriyor.”

GÖÇMEN SORUNUNDA AB SAMİMİ DEĞİL:

% 86.7lanlara “Sizce AB, göç- men sorununda samimi mi?” sorusunu yöneltti. Bu soruya, ankete katılanların yüzde 86.7’si ‘Hayır’ dedi. Samimi görenlerin oranı ise yüzde 10.1 oldu.Seçmene göre dağılımda ise AB’yi, MHP’li seçmenin yüzde 88’i, AK Partili seçmenin yüzde 87.6’sı, CHP’lilerin yüzde 86.8’i ve HDP’lilerin yüzde 78.7’si ‘samimi bulmadığını’ söyledi. Yaşa göre dağılımda 25-34 yaş grubundakiler yüzde 88, 45-54 yaş aralığındakilerin ise yüzde 87.9’u AB’yi samimi bulmadığını ifade etti.Cinsiyete göre dağılımda erkeklerin yüzde 88.3’ü, kadınların ise yüzde 84.6’sı sığınmacılar konusunda AB’yi samimi bulmadığını belirtti.

RUSYA’YLA İLİŞKİLER GÖRE DOST ÜLKE’ GELİŞSİN İSTİYORUZ

Uçak krizinin aşılmasının ardından Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesi de katılımcılara soruldu. Türkiye ile Rusya ilişkilerinin gelişmesini destekleyenlerin oranı yüzde 86.6 çıkarken, ilişkilerin gelişmesini istemeyenlerin yüzdesi 8.8’de kaldı. Yüzde 4.6 ise “Fikrim yok” yanıtını verdi.Seçmene göre dağılımda ise AK Partili seçmenin yüzde 89’u, CHP ve MHP’li seçmenin yüzde 88’i ve HDP’lilerin yüzde 85.1’i ilişkilerin gelişmesinden yana olduğunu belirtti.Yaşa göre dağılımda ise 55 yaş üstü grubun yüzde 89.2’si, 35-44 yaş grubunun yüzde 87.9’u ilişkileri en çok destekleyen yaş skalasını oluşturdu.Cinsiyete göre ise erkeklerin yüzde 92’si ilişkilerin gelişmesini isterken kadınlarda bu oran yüzde 79.1’de kaldı. İlişkilerin gelişmesini istemeyenlerin yüzdesinde ise kadınlar, erkekleri ikiye katladı.

‘RUSYA, AB VE ABD’YE RUSYA’YLA İLİŞKİLER GÖRE DOST ÜLKE’

Faruk Acar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ankete yansımasını şöyle değerlendirdi: “Rusya ile uçak krizi sonrasında büyük bir düşmanlığa dönüşen bir duygu hâkimken aynı zamanda bu olumsuz durumun Türkiye’ye zarar verdiği görüşü de ifade ediliyordu. Bugün ise bu olayın arkasında FETÖ’nün olduğu algısı ve ilişkilerin tekrar düzelmesi konusunda her iki ülkenin de girişimi sonrasında tam düş- manken tam dost görülen bir ülke konumuna gelindiği görülüyor. En azından AB ve ABD’ye göre en iyi dost ülke şimdilik Rusya olarak yorumlanıyor diyebiliriz.”

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL