Güncel Manşet Siyaset

Belediye Meclisi toplandı

Belediye Meclisi toplandı

Keşan Belediye Meclisi Kasım Ayı olağan toplantısının ilk oturumu, 7 Kasım 2013 Perşembe günü gerçekleştirildi.

DSC_0009 DSC_0270

Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan başkanlığında toplanan Meclis’te, CHP’li Meclis üyeleri; Mustafa Yavaş ve İsmail Özkan ile Bağımsız Üye Orhan Süzen mazeretleri nedeniyle izinli sayıldı.

DSC_0267

Saat 16.00 sıralarında başlayan toplantıda ilk olarak gündeme İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün arsa satışı, imar plan değişikliklerini içeren 5 madde ile kadro değişikliğini içeren 1 madde dahil edildi.

Daha sonra Meclis gündem maddelerini görüşmeye başladı.

2014 Mali Yılı bütçesi maddesi, üzerinde çalışma yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonu’na oy birliği ile havale edilirken, bir diğer madde olan Belediyenin 2014 Yılı Performans Programı da oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Meclis, havalelerin ardından Keşan Belediyesi Halk Ekmek Ldt. Şti’nin faaliyetleriyle ilgili Meclisçe oluşturulan Komisyon Raporu’nu ele aldı.

Raporun sadece sonuç kısmının okunması görüşü üzerine Komisyon Başkanı Ercan Ersoylu sonuç raporunu okudu.

Sonuç raporu şöyle:

1.Halk Ekmek Ltd. Şti üretimini yapıp sattığı parke taş ve bordür imalatı işini 2012 yılında terk etmiştir.2013 yılındaki faaliyeti sadece tahsisli gayrimenkullerin kira gelirlerinden ve Keşan merkez cennet bahçesi ile Eriklide mevcut çay bahçesi işletmeciliğinden ibarettir.

2.Şirket işletmelerinde merkezde 6 adet işçi devamlı çalışmakta (İşletme müdürü dâhil)Cennet bahçesi ve Eriklideki çay bahçesinde sadece yaz mevsiminde sezonluk olmak üzere 10 işçi çalışmakta ve ayrıca da 2 adet taşeron işçi(geçici)olarak çalıştırıldığı tespit edilmiştir.

3.Şirket gayrimenkul kiralamalarının tümü kira sözleşmesiyle kiralanmış olup kira tahsilâtları şirketin banka hesabına kiracılar tarafından yatırılmaktadır. Nakit tahsilât söz konusu değildir.

4.Kiralama sözleşmelerinin şirket karar defterine karar almak suretiyle yapılması. Ayrıca şirkette görevlendirilecek sorumlu müdür ve müdüre ödenecek ücretinde karar defterine karar alınmak suretiyle işlenmesi ilgili yasalara göre usul yönünden gerekli olduğunun şirket yönetimine bildirilmesi uygun görülmüştür.

5.Şirketin çalıştırdığı tüm hizmet işletmelerinde(çay bahçelerinde)terminal sistemin kurulması ile daha düzenli bir çalışmanın olacağı ve hizmet akışının daha güvenli ve sağlıklı yapılacağının önerilmesi uygun görülmüştür.

6.Şirket tarafından kiralanan gayrimenkullerin kiralama rayiç bedellerinin emsaline uygunluğunun araştırılması ile bazı kiralamalarda güncelleme yapılarak gelir artışlarının yapılacağı görüşündeyiz.

7.Şirket kayıtlarında görüldüğü üzere şirketin Vergi ve SGK borçlarının bulunduğu tespit ve teyit edilmiştir. Şirket yönetimi varlık barışı kapsamında vergi borçlarını taksitler halinde ödemektedir, ancak SGK ile ilgili varlık barışı bozulmuş olduğundan SGK ile yeni bir anlaşma yapılarak SGK borçlarının ödenmesi için çalışılması gerekmektedir.”

Sonuç raporunun okunmasının ardından bu rapor hakkında aynı zamanda kurulan komisyonun da üyesi olan AKP Grup Sözcüsü Necati Görür söz aldı ve şirket hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Bu görüşler üzerine Başkan Özcan ve diğer üyelerin de görüşlerini iletmesinin ardından oluşturulan komisyona yaptıkları çalışma nedeniyle teşekkür edildi.

Başkan Özcan, şirketin hesaplarının bundan sonra her yıl 2 kez tarafsız bir komisyon tarafından rapor halinde Meclis’e sunulması görüşünü de iletti.

Meclis, bu görüşlerden sonra Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde, belediye adına kayıtlı taşınmazın Anafartalar Spor Kulübü’ne gelir sağlamak amacıyla spor alanı, sosyal tesis vb. aktiviteler kurup işletmek için tahsisinin yapılması hususuna geçti.  Bu madde oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.

Meclis daha sonra gündeme ilave edilen önergeleri görüştü.

Meclis, ilk olarak Keşan Ticaret Borsası’na ait İstasyon Mahallesi, 50 ada 42 parselin 10.000,00 m²’lik kuzey kısmında “Eğitim Tesisleri Alanı”nınE=0,60, Beş Kat, hmax=15,50 mt “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak imar plan değişikliği yapılması isteğini görüştü.

Konu hakkında söz alan İmar Komisyonu Sözcüsü Erdoğan Gümülcineli, söz konusu yerde daha önce eğitim alanı olarak belirlenen alanın hemen yakınında bir eğitim alanı daha ayrıldığının tespit edildiğini ifade etti ve yerin eğitim alanı vasfından çıkarılmasının istendiğini aktardı.

İmar planı değişikliğinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Yeni Mahalle’de 1315 adada mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlı olan 14.739,71 m²lik 1 parsele Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce Kültür Sanat ve Spor Gençlik Merkezi yapılacağını aktaran diğer maddeye geçildi ve yerin  “Kültür Tesis Alanı” olan kullanımının “Kültür ve Spor Tesis Alanı” olarak değiştirilmesinin gerektiği ifade edildi.

Konu hakkında söz alan Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, toplu konut alanında böyle bir tesise ihtiyaç duyulduğunu ve konunun siyaset üstü bir durum olduğunu idile getirdi.

Maddenin oy birliği ile kabulünden sonra diğer bir önerge ile Kültür Sanat ve Spor Gençlik Merkezi yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince 1315 ada 1 parselin Spor Genel Müdürlüğü’ne 25 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi görüşüldü.

Bu maddenin de oy birliği ile kabulünden sonra Keşan Ticaret Borsası’nın İstasyon Mahallesi’ndeki arsasında, Keşan Belediyesi’ne kadastral durum ve artık parseller dışında 3 bin m2 daha, toplamda ise 10 bin 193 m2’lik alanın tek parsel haline getirilerek tapusu verilmek kaydıyla devri görüşüldü.

Maddenin oy birliği ile kabulünden sonra Yeni Mescit Mahallesi, 1159 adada, mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlı olan 15 No’lu parselde gecekondusu bulunan şahısların ihale yoluyla arsa satış talebi maddesine geçildi.

Bu maddenin de oy birliği ile kabulünden sonra norm kadro değişikliğini içeren son ilave gündem maddesine geçildi.

Mimar kadrosunun mühendis kadrosuna dönüşümünü içeren madde hakkında bilgi veren Özcan, bu değişikliği Atık Su Arıtma Tesisi’nde mühendis çalıştırmak için yaptıklarını anlattı.

Toplantıyı kapatan ve alınan kararların Keşan’a hayırlı olması temennisinde bulunan Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, verdikleri destek nedeniyle Meclis üyelerine teşekkür etti.

Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Oturumu 28 Kasım 2013 Perşembe günü gerçekleştirilecek ve saat 16.00’da başlayacak.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL