Güncel Manşet

EBED Başbakandan Talep etti…

EBED Başbakandan Talep etti…

 

 Edirne Valiliğinin Margi Otel’de Başbakan R. Tayyip Erdoğan onuruna verdiği kahvaltıya, Edirne Bedensel Egellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği (EBED) adına Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Kaynak, Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Gültekin ve İlyas Karagöz katıldılar. EBED adına bir yıl içinde bulundukları faaliyetleri içeren 8 sayfalık raporu sunduktan sonra Başbakan R. Tayyip Erdoğan’dan aşağıda yazılı taleplerde bulundular.

 

“DEĞERLİ BAŞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN;

  1473765_741699959190721_763965662_n                                                              

Sayın Başbakanım; Öncelikle Hükümetinizin biz engelli bireyler ile ilgili yaptığı çalışmalardan ve bu çalışmaları kısa sürede hayata geçirmek amacıyla gösterdikleri üstün gayretten ötürü sizlere minnettarız.

 

Bizlere toplumun bir parçası olduğumuzu, ulaşılabilir olduğunda ve imkanlar sunulduğunda neler başarabildiğimizi gösterdiniz. Yaşam hakkımızın bizlere verilebilmesi için birçok alanda yadsınamayacak yenilikler ve değişikler yaptınız.

 

Bizler dernek olarak; Engelli bireylerin sorunlarına çözüm üretmek, yasal hakları konusunda bilgilendirmek, bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak, eğitim kursları açmak, projeler hazırlayıp engelli bireylere iş sahaları sunmak, Engelli bireyler ile ilgili yasalarda gözden kaçan hususları siz devlet büyüklerimize, ilgili Bakanlıklara iletmek. Her kademede insanların yükümlülükleri olduğu gibi, EBED olarak bizlerin de yükümlülükleri bunlardır ve elimizden geldiğince sorunların çözümü için arada bir bağ, bir köprüyüz Allah sağlık verdiği sürecede buna devam edeceğiz.

 

Aşağıda belirttiğimiz hususlar engelli bireylerimizin sizlere iletmemizi istediği taleblerdir. Bunların elbirliği ile ve yeni düzenlemeler ile iyileştirileceği inancındayız.

 

1-Edirnemizde engelli bireyler ve yaşlılar için büyük bir eksiklik olan fizyoterapi ve rahabilitasyon merkezinin en kısa zamanda yapılması en büyük isteğimizdir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından elde edilen verilere göre Edirne il ve ilçelerinde 7.621 engelli birey vardır, özellikle çocuk ve genç engelli bireylerimiz kimseye bağımlı olmadan yaşayabilmeleri için fizik tedavi ve rahabilitasyon çok önemli, Edirne de bulunan özel eğitim merkezleri, hastaneleri bu taleplere cevap verememektedir. Oysa ki birçok sapastik engeli olan çocuğumuz bu imkanlar olduğunda yürüyebilicekler, gerçek anlamda hayatın içerisinde olacaklar.

 

2-Engelli raporu olup Bakım maaşı alan engelli bireylerimizin talebi Edirne de bir Engelli Yaşam Merkezinin olmasıdır. Kişiler bakım maaşı alıyor, kimsesi olmayan bakıma ihtiyacı olup 65 yaş altında olan kişiler huzurevine yerleştirilemedikleri için mağdur oluyorlar. İl sosyal hizmetler Müdürlükleri tarafından başka illerdeki bakım merkezlerine yönlendiriliyorlar fakat sonuçlanması aylar sürüyor, kişiler yaşadıkları yerden kopmak istemiyorlar. Bu talepler bizlere ilçelerimizden de gelmektedir.

 

3-Ekonomik durumu iyi olmayan Bakım aylığı ile geçinen engelli bireylerin Üniversite okuyan çocuklarına burs verilmesi konusunda yasal düzenlemeler yapılması talebinde bulunmaktadır bireylerimiz.

 

4-Kamuda engelli kadrosunda çalışan bireyler sağlık nedenleri dolayısıyla hizmet yıllarını doldurduklarında emekli olmaktadırlar, bu nedenledir ki; Yeşil pasaport alabilecek kadro derecesine inememektedirler bu konuda yasal düzenlemenin ivediklikle yapılması gerekmektedir.

 

5-Engelli bireylerimiz ile ilgili sağlık alanındaki yasal düzenlemelerde iyileştirilmesi gereken hususlar(Engelli Bireylerimizin talepleridir) şunlardır;

–      Engelli raporu olan yaşlı ve evden çıkamayan birçok engelli bireyden standart manüel tekerlekli sandalye için heyet raporu istenmektedir, zaten engel durumunu bildirir raporu olan hastalara sadece tekerlekli sandalye reçetesi yazılmalıdır. Bu konuda bir düzenleme yapılmalıdır.

 

–      Akülü joistikli araçlar için verilen heyet raporlarındaki kriterler çok ağırlaştırılmıştır, bunların ivedilikte esnetilmesi gerekmektedir. Bu araçlar engelli bireylerimizin sosyal hayata katılımları, kimseye bağımlı olmadan ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çok önemlidir.

 

–      Engelli bireylerin kullanımı ile ilgili dışarıdan ithal gelen hayati önem taşıyan bazı ilaçlar eczanelerde bulunmayıp hasta ücretli olarak bunları karşılanmaktadır. Ekonomik durumu iyi olmayan aileler için bu aşılması güç önemli bir sorundur. Engelli bireylerin kullandıkları cihazların, sarf malzemelerinin ücretleri (örneğin, hasta bezi, tekerlekli sandalye vb.) bedeli önce hasta tarafından karşılanıp bir süre sonra kişilerin banka hesaplarına yatmaktadır. Mama ile beslenen yaşamı için önem arz eden kullanılan reçeteli ilaçlar, özel sondalar ve bunun gibi sarf malzemeleri için katkı payı alınmamalı yâda kişilerin gelir düzeylerine göre katkı payları belirlenmelidir.

 

–      Kamu ve özel hasta hanelerde tüm yatan hasta bölümlerinde engellilerin kullanımına ve ulaşılabilirliğine uygun onlara özel odalar olmalıdır.

 

–      Kamu ve özel hastanelerde engelliler önceliklidir denilmesine rağmen, kesinlikle öncelik uygulanmamaktadır. Bu sorun; engelli bireylerin engel durumunu bildirir raporundaki oranları barkot sistemine işlenirse, barkot sırasına göre muayeneye alınırken gerçekten öncelikli olur. Özel hastanelerde ki muayeneleri ve tedavileri sırasında yapılan tetkiklerden çok yüksek katkı payları alınmamalıdır. Özel hastanelerde uzman hekimler olduğu için engelliler için heyet raporları verilmelidir.

 

–      Engelli bireylerimizin ve refakatçilerinin onları temsil eden dernek yöneticileri ile görevlendirdiği kişilerin ülkemizde bulunan fizik tedavi rehabilitasyonu kapsayan termal tesislerde ücretsiz tedavi amaçlı konaklamasının sağlanması için %50’sinin tesis, %50’sinin ise devlet tarafından karşılanması için gerekli yasal düzenlemenin yapılmışı beklenmektedir.

 

–      Engellilere verilen sağlık raporlarında, araç alımında başkasının bakımına muhtaç olan kişiler için ÖTV muafiyetinden faydalanılması için %90 aranmaktadır. Oysaki 30 Mart 2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede belirtilen; birinci bölümde ki madde 4’te şöyle bir tanım vardır. “Ağır özürlü: Özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzeri olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine özürlü sağlık kurul tarafından karar verilen kişileri ifade eder. Buna göre kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yakınları tarafından bakıma muhtaç kişilerinde bu haktan yararlanmaları gerekmektedir. %50 ile %89 arasında ağır engelli olan birçok birey bu haktan mahrumdur. Bu önemli bir eksikliktir. Bu durumda engelli bireylerin de bu haktan faydalanması gerekmektedir.

 

–      Engelli olan ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan aileler ve eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ki yaşanan sıkıntılar konusunda onların haklarını bildiren savunan, onları bilinçlendiren, sorunlarına çözüm üretmek için çalışan ve bu konuda devlet tarafından bu çalışmaları yapmaları için yetki verilen derneklerden gözetim ve denetim konusunda yardım istemektedirler. Bu konu ile ilgili mercilere yazılı olarak denetim ve gözetimlere katılmak istediğimizi belirttiğimizde. Bizlere gelen cevabi yazıda şöyle denmektedir. “5580 sayılı özel eğitim kurumlarına ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname gereği, denetimin tek elde bulunarak karmaşaya sebebiyet verilmemesi için denetimlere katılma isteğiniz mümkün görülmemektedir.” denilmiştir.

 

–      Oysaki 30 Mart 2013 tarih ve 28603 sayılı resmi gazetede belirtilen 2. Bölüm 5. Maddenin 2. Bendinde “Özürlülerin sağlığı ile ilgili durumlarını tanımlanmasında ve her türlü kodlanmasında çeşitli disiplinler ve hizmetler açısından verilerin toplanmasında, kaydedilmesinde ve karşılaştırılmasında özürlülerin tedavisi, rehabilitasyonu, eğitimi ve istihdamı ile ilgili hizmetlerin değerlendirilmesinde, planlanmasında işlevsellik yetiyitimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırılması sisteminin kullanılması amacı ile eğitim, öğretim, uygulama ve yaygınlaştırma hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve ilgili meslek kuruluşlarının işbirliği ile yürütülür.” İbaresi bulunmaktadır.

 

–      Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ki sorunlara değinecek olursak özetle şunlardır. Merkezlerde uzman fizik tedavi doktorlarının bulundurulmaması, fizyoterapistler yerine okul öncesi eğitim öğretmenleri işe alınıp ince motor çalışmalarında bu öğretmenler tarafından eğitim verilmektedir. RAM’larda uygulanan testler ve sonrasında yapılması için verilen eğitimler yeterli değildir. Özellikle otizmli çocuklar için olması gereken materyaller ve eğitimcilerde yeterli değildir. As sayıda fizyoterapist çalıştırılmakta dolayısı ile çocuklar gerekli tedaviyi alamamaktadır. Aileler bu merkezlerde çocukları ve aldıkları eğitimler ile ilgili psikologlar eşliğinde bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.

 

Sayın Başbakanım; Sizlerden son bir talebimiz var, Türkiye de Kamu derneği olan ve olmayan birçok sivil toplum kuruluşu var bizler gibi özel bireylere hizmet etmek için kurulmuş bazı dernekler var. Maalesef ki bazı dernekler biz engelli bireylerin ve halkın duygularını sömürerek rantlar elde etme çabasındalar, 7 kişi dernek kurup ticari işletme açıp yasadaki bazı boşlukları değerlendirerek sözüm ona engelli bireyler yararına dergi ve bunun gibi birtakım ürünleri satarak, hatta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının engelliler ile ilgili hazırlamış olduğu ücretsiz dağıtılmak üzere çıkartmış olduğu Bilgilendirme rehberi kitapçığını dahi para ile sattılar, bizler dernek olarak emniyet teşkilatımızdan bağlı olduğumuz dernekler müdürlüğümüzden yardım alarak bu tür istismarcı insanlar ile mücadele etmeye çalışıyoruz ama çok fazla oldukları için başa çıkamıyoruz. Bu alanda ciddi çalışmaların ve denetimlerin yapılıp duygu istismarcılarının cezalandırılması talep ediyoruz.”

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL