Güncel

Hukuk Sistemimiz Arabuluculuk İle Tanışıyor

Hukuk Sistemimiz Arabuluculuk İle Tanışıyor

 

Keşan TSO Hukuk Danışmanı Av. Aylin Arıkan, Çıkarılması gündemde olan yasa çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

aylin haber

Adli ve İdari Uyuşmazlıklarda iş dünyasının karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü, Adalet Bakanlığı ve TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından 21-22 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu” na Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen Hukuk Danışmanı Av. Aylin Arıkan katıldı.

Arıkan sempozyumda görüşülen konular ile ilgili olarak şunları kaydetti; “Yargı ve İş Dünyasını ilk kez bir araya getiren bu çok önemli sempozyumun en önemli gündem konusu, uzun yargı süreçlerinden kurtulabilmek adına gündeme gelen ve yakın dönem önce yasalaşan ‘Arabuluculuk’ sistemiydi. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisi olan “Arabuluculuk” müessesi 2012 yılında yasalaşarak hukuk sistemimizde yerini almıştır. 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu’nda da tanımlandığı gibi tarafların özel hukuktan doğan uyuşmazlıklarının çözümünde bu işin eğitimini almış ve sicile kaydolmuş bir arabulucunun nezaretinde, bu arabulucunun birtakım sistematik teknikler kullanarak tarafları görüştürüp müzakere etmelerini sağlayarak birbirlerini anlamalarını ve çözüme birlikte karar vermelerini sağlayan bir çözüm yöntemidir.  Bu yöntemin en önemli faydası, uzun yargı süreçlerine nazaran çok kısa sürede iki tarafı da memnun edecek şekilde sonuçlanması ve gizlilik esası ile yürütülmesidir.”

“Zorunlu Arabuluculuk Sistemi Uyuşmazlıkların Çözümünün Önemli Bir Parçası Olacak

Bu yönteme en çok uygun olan uyuşmazlıkların işçi-işveren uyuşmazlıkları olduğuna dikkat çeken Arıkan sözlerine şöyle devam etti: “Çok kısa bir süre sonra işçi-işveren uyuşmazlıklarında yargıya gitmeden önce arabulucuya gitme zorunluluğu getirileceğini, zorunlu arabuluculuk ile ilgili yasa tasarısı hazırladıklarını Sayın Adalet Bakanımız toplantıda belirtti. TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu’da yaptığı konuşmasında, Arabuluculuk ve Tahkim sistemlerinin zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini, iş hukuku uyuşmazlıklarında bu sistemlerin sorunları çok daha hızlı ve etkili bir şekilde çözeceğine inandıklarını, TOBB olarak bu sistemin destekçisi olacaklarını dile getirdi.”

Arıkan Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen yasa değişiklikleri ile ilgili olarak da şunları ifade etti:  “Adalet Bakanlığı hali hazırda geniş kapsamlı bir İş Mevzuatı Tasarı Taslağı hazırlamış bulunmakta. Bu taslakta, 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunun yenilenmesi, 4857 sy İş Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi öngörülüyor.

İş Davalarında Arabuluculuk zorunlu olacak

İş Mahkemeleri Kanun Tasarısının 3. Maddesinde zorunlu arabuluculuğun sınırı belirlendi. Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacakları ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvuru bundan böyle zorunlu olacak. Böylelikle işçi-işveren uyuşmazlıkları seneler süren davalar yerine çok kısa sürelerde çözüme kavuşacak. Gizlilik esaslı olduğundan işverenin ticari sırları deşifre olmayacak, zamandan ve paradan tasarruf sağlanacak ve süreç hızlı bir şekilde sonlanmış olacak.

İstinaf Mahkemeleri Geliyor”

Yargıtay’daki iş yükünün azaltılması amacı ile de 20 Temmuz 2016 tarihinde tüm yurtta İstinaf Mahkemeleri diğer bir adı ile Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayacak. Mahkemelerin verdiği kararlar istinaf mahkemesinde bir kez daha gözden geçirilecek, gerekirse yeniden duruşma yapılacak, delil toplanacak ve tanık dinlenebilecek.

İşe iade davaları, işveren tarafından toplu iş sözleşmesi veya işyeri düzenlemeleri uyarınca işçiye verilen disiplin cezalarının iptali için açılan davalar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yer alan ve bir an önce karara bağlanması gereken konulara ilişkin davalar istinaf mahkemesinde kesinleşecek.

“Bilirkişilik ile ilgili uzun zamandır yaşanan sorunları çözmek amacıyla Bilirkişi Kanun Tasarısı hazırlandı”

Bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkişilik için etkin ve verimli bir kurumsal yapı oluşturulabilmesi adına Bilirkişilik Kanun Tasarısı hazırlandı.

Taslak adli, idari ve askeri yargı alanında yürütülecek her türlü bilirkişilik faaliyetlerini kapsayacak. İçinde yargı mensupları, avukatlar ve öğretim üyeleri olan 17 üyeden oluşacak Bilirkişilik Üst Kurulu kurulacak. Üst kurul, sistemin işlemesine ilişkin genel çerçeveyi oluşturacak ve izleyecek. Kurul Başkanı Adalet Bakanlığı Müsteşarı olacak.

Bölge Adliye Mahkemesinin kurulduğu illerde Bilirkişilik Bölge Kurulları oluşturulacak. 7 üyeden oluşacak olan Kurulun Başkanı Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi olacak. Bölge Kurulları Bilirkişilik hizmetlerinin yürütülmesi, sicile kayıt işlemleri, bilirkişi listelerinin oluşturulması, bilirkişi denetimi ve performans ölçümü gibi konulardan sorumlu olacak.

“Yeni İcra Dairesi Modeli Geliyor

Uygun çalışma ortamının sağlanamaması, avukat katibi ve vatandaşların kontrolsüz bir şekilde icra dairelerine gelmesi, uzmanlaşmanın olmaması nedeniyle yapılan iş ve işlemlerde kalite standartlarının yakalanamaması ve buna benzer nedenlerle yeni bir icra dairesi modeli geliştirilmiştir.

Bundan böyle icra dairelerinde hizmetlerin uzmanlaşmış alt birimler eliyle eşgüdüm ve işbirliği ilkeleri altında yürütülmesi, uygulama birliğinin oluşturulması, gerekli fiziki ve insan kaynaklarının sağlanması ve kalite standartlarının yakalanması amaçlanmaktadır.

Bu yeni icra dairesi modelinde icra daireleri; Danışma ve Kalite Yönetim Bürosu, Esas ve Aile Bürosu, Haciz Bürosu, Satış Bürosu, Mali İşlemler Bürosu, Dosya ve Arşiv Bürosu şeklinde yapılandırılmıştır.

Şu anda pilot il ve ilçelerde (Gaziantep, Trabzon, Afyon, Menemen vb.) uygulanmakta olan bu yeni model yakında bütün icra dairelerinde uygulanmaya başlayacaktır. Bu sistemin uygulanması ile bundan böyle takip dosyalarının tamamının taranarak sisteme geçirilmesi nedeni ile avukatlar icra dairelerine gelmeden bütün işlemlerini UYAP üzerinden yapabileceklerdir.

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL