TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 213.297
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 5.091
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 63
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4.219
Çevre Okuma Sayısı: 188

Kaçar “Saros FSRU Limanı inşaatı bilime ve hukuka aykırı olarak devam ediyor”

Saros Körfezi Sazlıdere Sahili’nde 3 bilirkişi raporunun olmasına karşı yapımına son hızla devam eden Sazlıdere FSRU limanı inşaatı Saros FSRU Liman ve Kara Boru Hattı inşaatına karşı Keşan Kent Konseyi..

Saros Körfezi Sazlıdere Sahili’nde 3 bilirkişi raporunun olmasına karşı yapımına son hızla devam eden Sazlıdere FSRU limanı inşaatı Saros FSRU Liman ve Kara Boru Hattı inşaatına karşı Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri Dayanışması tarafından açılan 2. ÇED İptal ve Nazım İmar Planları İptali davalarına ilişkin bilirkişi raporları basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Konuyla ilgili basın açıklaması, Keşan Cumhuriyet Medyanı’nda düzenlendi. Toplantıda Kent Konseyi ve Saros Gönülllüleri Dayanışması üyelerine CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan, Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ve partili üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İptal davalarına ilişkin basın açıklaması Trakya Platformu Hukuk Kurulu Üyesi Av. Bülent Kaçar tarafından yapıldı. Konuşmasına, “Saros için acilen adalet istiyoruz” diyerek başlayan Kaçar, şu açıklamayı yaptı.

SAROS  İÇİN  ACİLEN  ADALET  İSTİYORUZ

Botaş ticaret şirketinin Saros FSRU liman ve kara boru hattı inşaatına karşı açtığımız 2.Çed İptal Davamıza ve Nazım İmar Planları İptal Davamıza sunulan iki ayrı bilirkişi raporuyla Saros körfezine yapılan kötülük bilimsel olarak bir kez daha tescillenmiştir.

Edirne İdare Mahkemesinde açtığımız üç ayrı iptal davasında verilen tüm bilirkişi raporlarında Bilime ve Hukuka aykırılık kesin olarak ispatlanmıştır.

Edirne İdare Mahkemesinin 1.Çed İptal davasında verdiği iptal kararı ve üç ayrı davanın tüm bilirkişi raporları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca görmezden gelinmektedir.

Her iki Bakanlığa tebliğ edilen mahkeme bilirkişi raporlarına göre Saros FSRU projesinin ÇED Olumlu Kararları derhal iptal edilmelidir. Devlet ciddiyeti, bilime saygı ve hukukun üstünlüğü ilkesine uymayı emreder.

BU PROJE DURDURULMALIDIR

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, eğer halkın iradesine saygısı varsa, Saros Gönüllülerinin, Keşan Kent Konseyinin Bakanlığa sundukları yüzbinlerce itiraza saygıları varsa Saros FSRU inşaatını durdurmak zorundadırlar.

Halka rağmen onbinlerce Saros Gönüllüsünün haklarını hiçe sayarak inşaata devam etmek doğaya, denize, insana zulümden başka bir şey değildir. Bilime ve hukuka karşı gelmek kamusal vicdansızlıktır.

BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE BİLİM YOK SAYILIYOR

Saros körfezine, orman ve tarım alanlarımıza, bölge turizmine yıkım getiren BOTAŞ’ın dış ticaret projesi olan Saros FSRU Liman ve Boru Hattı projesinin Saros Körfezi Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesinde kurulması için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının İmar Planlarının planlama ilkelerine ve üst ölçekli planlara aykırı olduğu Edirne İdare Mahkemesinde açtığımız iptal davasına sunulan  bilirkişi heyet ek raporu ile bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Saros Gönüllülerinin ve Keşan Kent Konseyinin bu planlara yaptıkları itirazların haklılığı ve bu projenin ne kadar yanlış olduğu iki kez daha ortaya çıkmıştır.

Üst ölçekli planlarımız olan Trakya Bölge ÇDP ve Edirne İl ÇDP’de dava konusu alanın deniz yönünde herhangi bir şekilde iskele inşaatına olanak sağlayacak bir kullanıma yer verilmemiştir.

Saros FSRU’nun Hukuksuz Nazım İmar Planlarının İptali davasında Bilirkişi Heyeti Oybirliğiyle düzenlediği raporunda bakınız ne diyor bilimi görmezden gelenlere ;

SAROS KÖRFEZİ KÜLTÜR VE TURİZM GELİŞTİRME BÖLGESİ 

“Bölge ve İl Planında arazinin Tarım Arazisi niteliği gösterdiği, alanın 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararına uygun olarak Saros Körfezi Kültür ve Turizm Geliştirme Bölgesi olarak işaretlendiği görülmektedir. Her iki üst kademe plan ile dava konusu alandaki tarımsal ve çevresindeki orman varlığı göz önünde bulundurulduğunda alan temel olarak doğal nitelikleri korunması gereken bir alan olarak belirlenmiş, ancak Saros Körfezi Kültür ve Turizm Geliştirme Bölgesi kararıyla alanın turizm öncelikli olarak gelişmesi öngörülmüştür.

DAVA KONUSU PLANLAR İLE “SAROZ” FSRU İSKELESİ VE YARDIMCI TESİSLER BÖLGEDE BAĞLANTISIZ VE İLİŞKİSİZ BİR ŞEKİLDE TEPEDEN İNME KARAR İLE BÖLGEYE KONUMLANMIŞ BİR VARLIK HALİNE GELMEKTEDİR.

2.çed iptal davamızda verilen bilirkişi raporunda Ziraat Mühendisliği yönünden de şöyle denilmiştir ;

“ÇED raporunda toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin proje kapsamında analiz edilmediği… anlaşılmaktadır…bu yatırımın etki edeceği topraklara ait analitik veri için toprak örneği alınmadan 1970’li yıllarda üretilmiş bir harita verisinin kullanılması…uygun bulunmamıştır. İnşaat sahası ve boru hattının geçeceği güzergahta herhangi bir toprak örneği almadan, örneklerde fiziksel ve kimyasal analiz yapmadan ve toprak izleme çukuru(profili) açmadan genel bir ifade kullanılması eksik bir yaklaşımdır.”

Sayın Bilirkişi nezaket gösterip eksiklik demiş olsa da Saros FSRU ÇED sürecinde Toprak örneği almadan, toprak analizi yapmadan ÇED Raporu düzenlemek görevi ihmal, bu kadar eksik, hatalı ve bilime aykırı bir rapora ÇED Olumlu Kararı vermekte herhalde kamu görevini kötüye kullanmak olarak nitelendirilebilir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BU PLANLARI İPTAL ETMELİ

Mahkemeye şimdi sunulan iki ayrı rapor ve daha önce sunulan Bilimsel Bilirkişi Raporlarına saygı gösterilerek bir kamu kurumu olan BOTAŞ şirketi ve bu hukuksuz planları onaylayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu planları derhal iptal etmeli ve arazilerimizdeki ve denizimizdeki tüm inşaat ve hafriyat çalışmalarını hukukun ve bilimin üstünlüğü ilkesi çerçevesinde derhal durdurmalı ve arazilerimizi eski haline getirmeli, tüm arazi sahiplerinin zararlarını derhal gidermelidirler.

MAHKMENİN YÜRÜTMEYİ DURUDURMA KARARINI VERMESİNİ BEKLİYORUZ

Hukuksal süreç tamamlanmadan ve arazi sahiplerine bilgi verilmeden, ata topraklarına Acele Kamulaştırma ve el koyma yoluyla girilerek inşaata başlanması nedeniyle Edirne İdare Mahkemesine yapılan yürütmeyi durdurma başvurularımıza uzun süreler geçmesine rağmen Yürütmeyi Durdurma Kararı verilmemesi ve her geçen gün inşaatın hızla devam ettirilerek Saros’un daha fazla zarar görmesi bölge halkında endişe yaratmaktadır.

BOTAŞ BİLİME VE HUKUKA RAĞMEN PROJEYE DEVAM EDİYOR

Botaş A.Ş.nin bilime ve hukuka rağmen ısrarla kurmaya devam ettiği bu projenin gerçekleşmesi sonucunda güzel Saros’umuzun, Marmara Atık Denizine, Aliağa körfezine dönüşmesi kaçınılmazdır. Çünkü bu proje sadece başka ülkelerin doğalgazının Avrupa pazarına sevkiyatı amacıyla yani sadece dış ticaret için yapılmaktadır. Bu projede halkın iradesi yok sayılıyorsa bilimsel raporlara saygı yoksa biliniz ki geriye sadece rant ve kar kalmaktadır.

BOTAŞ DERHAL SAROS’DAN ÇIKMALIDIR

BOTAŞ derhal Saros’dan çıkmak zorundadır. Bilim körfezimizde Botaş’ı istemiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Saros turizmini ve Saros Körfezini koruma görevini çerçevesinde hukuka aykırı olduğu ortaya çıkan imar planlarını derhal iptal etmelidir. Çevreyi korumakla görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği bilime aykırı ÇED Olumlu kararlarını derhal iptal etmek zorundadır.

Saros halkının iradesine her kurumun saygı göstermesi, bilime uyulması kamu görevlileri açısından zorunluluktur.

GAYTANCIOĞLU KATAR İÇİN DOĞAMIZI KATLEDİYORLAR

Kaçar‘dan sonra konuşan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytacıoğlu‘da ” Hepimizin mücadelesi gelecek kuşaklarımıza sağlıklı ve güzel bir çevre bırakabilmek. Çünkü biz bu dünyada faniyiz. Gelecek nesiller bu doğayı temiz bulmalılar.Bizim görevimiz budur, az önce de açıklamada belirtildiği gibi  Katar’a pazar bulabilmek için doğamız katlediliyor. Burada devletin kurumları başta BOTAŞ olmak üzere kullanılıyor. 5’li çete dediğimiz LİMAK Holding’in de bir taşeron inşaatı var. Ama olan bizim birinci sınıf tarım arzailerimize oluyor, doğamıza oluyor. Her seferinde de şunu söylüyoruz. Yapılacak projenin 7 kilometre ilerisinde fay hattı var. Bütün bilime hukuka aykırı projeler yapılmış, planlanmış herşeye aykırı. Ama biz bunlara her zaman dur diyeceğiz. Bundan sonraki ortamlarda da mücadelelerimizi devam ettireceğiz. Herşey Saros için. ”

 

 

 

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL