Çevre

Kavacık OSB’ye Danıştay 6.ncı Dairesi’nden de Yürütmeyi Durdurma Kararı

Uzunköprü’nün Kavacık Köyü merasına yapılmak istenen OSB ile ilgili Edirne İdare Mahkemesi’nin verdiği Yürütmeyi Durdurma Kararının ardından Danıştay 6’ncı Dairesi de bu kararı onadı.Uzunköprü Belediyesi, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası..

Uzunköprü’nün Kavacık Köyü merasına yapılmak istenen OSB ile ilgili Edirne İdare Mahkemesi’nin verdiği Yürütmeyi Durdurma Kararının ardından Danıştay 6’ncı Dairesi de bu kararı onadı.Uzunköprü Belediyesi, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Kavacık Köyü merasında Karma OSB kurulması için çalışma başlatmıştı.Bu çalışmaların başlatılmasının ardından Kavacık Köyülüleri, bölgenin orman ve tarım arazsisi olması nedeniyle hukuk mücadelesi başlatmıştı.  Açılan 4 dava köylülerin lehine sonuçlanırken, Edirne İdare Mahkemesi ise bölgenin ‘mutlak tarım arazisi ve özel ürün arazisi’ olarak çalılık vasfında olmadığı için OSB kurulmasının yürütmesini durdurma kararı verdi.

DANIŞTAY’DA AYNI KARARI VERDİ
OSB’nin kurulması için üst ölçekli planlarda yapılan değişikliklerin iptali için Danıştay’a başvuran Kavacık köylülerinin itirazını inceleyen  Danıştay 6’ncı Dairesi de köylüler lehine yürütmenin durdurulması kararı verdi.

KÖYDE BASIN TOPLANTISI İLE KARARI AÇIKLADILAR

Danıştay’ın verdiği karar doğrultusunda köy meydanında bir basın toplantısı yaparak karar kamuoyu ile paylaşıldı.

Burada konuşan ve davayı açan köylülerden Mehmet Günay şunları söyledi.

Uzunköprü Kavacık Köyümüze Israrla Karma Organize Sanayi Bölgesi kurmak isteyenlere bu kez Danıştay Altıncı Dairesinin verdiği Yürütmeyi Durdurma kararı ile bir hukuksal uyarı daha yapılmıştır.

Biz Kavacık köylülerini dikkate almayan, yok sayan zihniyet, üç ayrı bilirkişi raporu ve iki ayrı Yürütmeyi Durdurma mahkeme kararı karşısında bilim karşıtlığında ve hukuksuzlukta hala ısrar edecek mi?

260 dönümlük DSİ ormanını ve kadim köy otlakiyemiz olan ve Karma OSB yönetimince Milli Emlak’tan çok ucuza satın alınan iki adet Hazine arazimiz Kavacık köyüne acilen geri verilmelidir.

Bilimsel bilirkişi raporlarına saygı göstermeyip, bizlerin itirazlarına Çalılık burası deyip değersizleştirmek isteyenlere hem Edirne İdare Mahkemesi hem  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi şimdi de Danıştay Altıncı Dairesi tarafından gereken hukuk dersi ayrıntılı verilmiştir.

HALKA RAĞMEN, BİLİME RAĞMEN, TARIM TOPRAKLARINA ZARAR VERECEK ŞEKİLDE, ISRARLA KÖYÜMÜZÜN DİBİNE, KADİM HAZİNE ARAZİMİZE KURULMAK İSTENEN KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PROJESİNDEN DAHA FAZLA KAMU ZARARI OLUŞTURMADAN DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR.

Danıştay 6.Dairesi açmış olduğum davada verdiği kararda ” Tarım ve orman alanlarının diğer kullanımlara açılmaması gerektiği” belirtilmektedir.

Kavacık Köy Halkı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, Uzunköprü Karma OSB yönetimini ve Edirne Valiliğini yürütmenin durdurulması mahkeme kararlarının gereğini yapmaya çağırıyoruz.

Doğal yaşamımıza kastedenlere karşı köyde yaşamı lafta değil özde yaşatmaya, sağlıklı ve dengeli bir yaşamı savunmaya Kavacık köylüleri olarak devam edeceğiz.

Günay’ın ardından konuşan Avukat Bülent Kaçar’da Danıştay’ın kararını açıklayarak şunları söyledi.

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne İl Özel İdaresi ve Uzunköprü Belediyesi tarafından Kavacık köyünde halka rağmen kurulmak istenen Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için üst ölçekli planlarda yapılan değişikliklerin iptali için Danıştay 6.Dairesinde açtığımız davada Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmiştir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kavacık köylülerinin haklı itirazlarını bu güne kadar hiç dikkate almadı. Yüzlerce Kavacık köylüsü neden köylerine, göletlerine, meraya, tarım alanlarına, DSİ ormanına, cevizliklerine, tümülüslerine bitişik Organize Sanayi Bölgesi kurulamayacağını anlatan gerekçeli yazılı itirazlarda bulundular. Ancak halka hizmet için görev yapması beklenilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kavacık köylülerinin bu haklı itirazlarını görmezden gelmiştir.

Müvekkilim Mehmet Günay ve Kavacık köylüleri, Kavacık Köy Muhtarlığı ve S.S.Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi köylerini, topraklarını, ormanlarını, su varlıklarını korumak için hukuksal ve toplumsal mücadeleyi örnek bir dayanışma ile büyütüyorlar.

Üç ayrı davada verilen üç bilirkişi raporu ve iki ayrı davada verilen Yürütmeyi Durdurma kararları Uzunköprü Karma OSB projesinin hukuksuzluğunu kanıtlarıyla ortaya koymuştur. Bakınız Danıştay 6.Dairesi 05.10.2021 tarihli Yürütmenin Durdurulması kararında ne diyor;

“… -1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı Plan Açıklama Raporunda sayfa 6’da verilen Planlama Yaklasımı ve Hedefleri kapsamında yer alan ifadeler ve plan vurgusu şekildedir :

“Türkiye’nin tarım merkezi olan Trakya Alt Bölgesi’nin, verimli tarım topraklarının yitirilmemesi açısından duyarlılıkların dikkate alınması

ve degerlendirmelerin kamu yararını öne çıkaran yaklasımlarla ve özenle yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı; bölgesel plan yaklasımları belirleyerek, bölgenin ülkesel anlamda en büyük potansiyeli olan tarımsal üretimi desteklemeyi, tarım dısındaki fonksiyonları da bu dogrultuda düzenleyerek, küresel ölçekte önemi günden güne artan tarım sektörünü

yarısabilir bir noktaya getirmeyi hedeflemektedir. Bölgesel ölçekte ise plan; tarım agırlıklı bir yerlesim dokusu dolayısı ile tarımsal üretim odaklı ekonomik kaynagı ile öne çıkan Trakya Alt Bölgesi’ni, bugün bölgenin en önemli sorunlarından olan “kırsal nüfus kaybı”nın önüne geçilebilmesi amacı ile desteklemektedir. Bu dogrultuda, tarımsal üretim standartlarının ve

üretim-pazarlama sürecinin desteklenecegi ve kolaylastırılacagı TAB (Tarımsal Alt Bölgeler) ve TOB (Tarımsal Organize Bölgeler) alanlarının kurulması önerilmistir. Bu alanlar üniversiteler ve Ar-Ge çalısmaları ile desteklenecek ve tarımsal üretimde “yarısabilir”lik hedeflenecektir. Aynı sekilde, tarımsal üretimin ön plana çıktıgı alanlarda tarım, agro-turizm ya da ekolojik turizmle desteklenecek ve markalasması saglanacaktır.” seklindedir.

-1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı Plan raporunda,“Tarımsal Alt Bölgeler; Sanayi fonksiyonlarının kesinlikle yer almayacagı, tarım ve hayvan yetistiriciligini destekleyen, hububat, meyve, sebze üretimi için uygun tarım alanları, meralar, mantarcılık, orman ürünleri, sebze ve çiçek yetistiriciligi için seralar, depo veya soguk hava deposu, mandra vb sadece 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım

Kanunu’nun 3.maddesinde tanımlanan “tarımsal amaçlı yapılar” fonksiyonlarını barındıran alanlardır. TAB alanı içindeki fonksiyonlar, bulundugu bölgenin yerel iklim ve tarımsal potansiyeline, ekolojik ve ekonomik kaynagının agırlıgına göre belirlenecektir.” seklinde tanımlanmıstır.

-Uyusmazlık konusu 1/100.00 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı degisikligi dogrultusunda yapılması öngörülen Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi, Trakya Bölgesi Ergene havzasında “Tarımsal Açıdan Birinci Öncelikli (Mutlak) Korunacak Alanlar” kapsamında tanımlanan bir alanda ve Tarımsal Alt Bölge olarak ilan edilen bir alan üzerinde yer almaktadır.

-Dava konusu plan degisikligine gerekçe olarak 25.05.2017 tarihli Uzunköprü

Organize Sanayi Bölgesi yer seçim komisyonu raporu ve Bilim Sanayi ve TeknolojiBakanlıgı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlügünün 11.08.2017 tarihli 3321 sayılı 71.5 hektar büyüklügündeki alanın Uzuköprü Organize Sanayi Bölgesi olarak yer seçiminin kesinlestirilmesi islemleri gösterilmistir.

– Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi yer seçim komisyonu raporu ve

Bakanlıkça yer seçiminin kesinlestirilmesi islemlerinin iptali istemiyle Edirne Idare Mahkemesinin E:2020/555 sayılı dosyasında yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmis ise de, yer seçim isleminin dayanagını Edirne Valiligi Il Tarım Ve Orman Müdürlügünün 30.09.2016 tarihli, 1036 sayılı Karma Organize Sanayi Bölgesi amacıyla tarım dısı amaçla arazi kullanım izninin olusturdugu, anılan izin hakkında açılan davada, Edirne Idare Mahkemesinin 14.09.2021 tarihli, E:2020/1057 sayılı kararı ile, yerinde

yaptırılan kesif ve bilirkisi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin degerlendirilmesi sonucu, dava konusu alanın yapılması planlanan “Karma Organize Sanayi Bölgesi” için uygun bir alan/bölge                                                                                                                                                                                                                                                     olmadıgı, tarımsal üretim için çok önemli olan bu bölgenin tarımsal üretim yapmak için kullanılması gerektigi, tarımsal üretim dısında hiçbir sey için kullanımının uygun olmadıgı, dava konusu arazinin, çalılık vasfında olmadıgı anlasıldıgından hukuka uyarlık bulunmadıgı gerekçesiyle dava konusu islemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildigi görülmüstür.

-Bu durumda, dava konusu plan degisikligi yapılırken ilgili mevzuat ile belirlenen usul ve esaslara göre her türlü verinin plan geneline ve bölgenin özelligine göre degerlendirildikten sonra alt ölçekli planlara yön verecek sekilde kararların üretilmesi gerekirken, ilgili idarelerin kararlarının plana islenmesiyle yetinildigi, bu kapsamda yukarıda açıkça ifade edilmis olan “tarım ve orman alanlarının diger kullanımlara açılmaması” geregi ve sanayi fonksiyonlarının kesinlikle yer almayacagının belirtildigi Tarımsal Alt Bölgelerin tanımı dogrultusunda davaya konu plan degisikligi isleminin 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planının kendi ana stratejisine aykırılık tasıdıgı sonucuna varılmıstır.

Bu itibarla, Edirne ili, Uzunköprü ilçesinde Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi planlanmasına yönelik Çevre ve Sehircilik Bakanlıgınca 27.07.2018 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli Edirne Il Çevre Düzeni Planı ve plan hükümlerinde yapılan degisiklikler ile davacının anılan plan degisikliklerine 3.09.2018 tarihli dilekçe ile yaptıgı itirazın zımnen

reddine iliskin islemde hukuka uyarlılık bulunmamıstır.

Açıklanan nedenlerle;

  1. 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanununun 6352 sayılı Kanun ile degisik 27.maddesinin 2. fıkrasında öngörülen sartların birlikte gerçeklestigi anlasıldıgından davacının yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne,
  2. Edirne ili, Uzunköprü ilçesinde Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi planlanmasına yönelik Çevre ve Sehircilik Bakanlıgınca 27.07.2018 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli Edirne Il Çevre Düzeni Planı ve plan hükümlerinde yapılan degisiklikler ile davacının anılan plan degisikliklerine 3.09.2018 tarihli dilekçe ile yaptıgı itirazın zımnen reddine iliskin

islemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,

  1. Bu kararın tebligini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıstay Idari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere, 05/10/2021 tarihinde oybirligiyle karar verilmiştir…”

İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesi gereğince “…yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez…”

Davacı müvekkil adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ve Edirne Valiliğinden Yürütmeyi Durdurma Kararının ivedilikle uygulanmasını, bilime aykırılığı üç ayrı Bilirkişi Raporu ve iki ayrı Yürütmenin Durdurulması kararı ile hukuka aykırı olduğuna Danıştay 6.Dairesince ve Edirne İdare Mahkemesince hükmedilmiş olan Uzunköprü Karma OSB projesinin derhal iptal edilmesini talep ediyoruz.

Karma OSB kurulmak istenen tarım arazilerini OSB Alanı ilan eden plan değişikliklerin,n açıkça hukuka aykırılığı hüküm altına alındığı için  hukukun üstünlüğü ilkesi gereği Uzunköprü Karma OSB yönetimini bilime ve hukuka, MAHKEME KARARLARINA saygı çerçevesinde Karma OSB projesini Kavacık köyüne kurma ısrarından vazgeçmeye çağırıyoruz.

Hukuka ve Bilime aykırı olduğu kanıtlanmış bu projeye kamu paralarını aktaranların derhal haklarında inceleme ve soruşturma başlatılmasını, hazine arazilerimizin kiralama bedeli karşılığında köy muhtarlığına devredilmesini talep ediyoruz.

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL