Güncel

Keşan TB Yönetimi, Ender Mağden’e cevap verdi

Keşan TB Yönetimi, Ender Mağden’e cevap verdi

Keşan Ticaret Borsası yönetimi dün düzenlediği basın toplantısında eski yönetim kurulu başkanı Ender Mağden’in geçtiğimiz günlerde yerel basın aracılığı ile yönelttiği sorulara cevap verdi.

kesan_tb_yonetimi_ender_magdene_cevap_verdi_h11737

Saat 15.30’da başlayan toplantıya KTS Meclis Başkanı Necmi Kaymaz, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yörük, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aytekin Süzgün ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ticaret Borsası Meclis üyesi Gökhan Korucutarafından okunan 3 sayfalık açıklamada,Ender Mağden’in yönelttiği sorulara tek tek cevap verildiği ifade edildi.

Korucu’nun okuduğu açıklama şöyle:

“Bir süre önce Borsamız üyesi Ender Mağden yerel basından borsamıza ait arazilerin satışı konusunda bazı sorular sormuş ve cevaplar istemiştir. Belirtmek gerekir ki basın sözcüsü Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız arsaların alımından satışına kadar geçen sürede emeği geçen tüm meclis üyelerine meclis kurulumuz adına teşekkür etmişti. Bunu kendisine hatırlatmak gerektiği kanaatindeyiz. Öncelikle belirtmek gerekir ki Keşan Ticaret Borsası şeffaf bir kamu kuruluşu olup, göreve geldiğimiz günden itibaren şeffaflıkla idare edilen ve hesap verilebilirlik esaslarına göre faaliyet göstermektedir. Kendisi dâhil tüm üyelerimiz herkese açık Meclis Kurulu toplantılarımıza iştirak ederek istediği soruları sorabilir ve gerekli cevaplar kendilerine verilebilmektedir. Ancak üyemiz basın yoluyla soru sormayı tercih etmiştir. Bu açıklamamız ile bizde, sorduğu sorulara cevaplarımızı sunuyor ve kendisinden açıklamasını beklediğimiz sorularımızı soruyoruz.

ARSANIN DEĞERİ BAHSETTİĞİN RAKAMIN ÇOK ALTINDA

Sayın üyemiz yaptığı basın açıklamasında bir takım matematik hesapları yapmıştır. Ancak yaptığı hesaplamalar gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. Şöyle ki, Kendisinin bahsettiği 26.017 m2 ‘lik gayrimenkul kendileri döneminde tarla vasfındadır, yola cepheli değildir ve üzerinde kendilerinin bizzat imzası ile Keşan Belediyesinden imar değişikliği talebi ile 10.000 m2 belediye lehine eğitim alanı şerhi eklenmiştir. Kaldı ki gayrimenkul tarla vasıflı olduğundan yol terkinleri yapılmamış ve 3.000 m2 yol terkini fazlası da bulunmaktaydı. Yani üyemizin anlattığı gibi 26.017 m2 arsa vasıflı bir alan söz konusu değildir. Bu gayrimenkulün 2011 tarihindeki değeri de bahsettiği rakamın çok altındadır. Kaldı ki gerek mahkeme tarafından gerekse de değerleme firması tarafından yapılan değer tespitlerinde böyle bir rakamın uzaktan yakınından geçilememektedir.

KURUMUMUZUN CEZA YEMESİNE GÖZ YUMDUN

Bir diğer açıdan ise Keşan Ticaret Borsası Turkmall şirketinden 8.500.000 TL tahsil etmemiştir. 30 Aralık 2012 tarihli son taksit miktarı 3.250.000 TL firma tarafından kuruma ödenmemiş olduğu gibi satış bedeli KDV’si de vade sonu olan 30 Nisan 2012’de de ödenmemiştir. Üyemiz kurumu borçsuz bıraktığını iddia etmektedir ancak KDV beyannamesi vermediği için kurumun ödemekle karşı karşıya kaldığı cezalar dâhil ve tahakkuk etmiş 1.829.906,25 TL’den hiç bahsetmemektedir. (Üstelik görevden alındığında geç beyan veren yönetim sayesinde 765.000 TL’si silinmiştir) TOBB Birlik payı olarak ödenmesi gereken 276.720 TL’den ve bütçe dolayısıyla ödenen 60.000 TL’den de hiç bahsetmemiştir.  Bu cezanın doğmasına sebep olan üyemiz  16/11/2011 tarihinde Vergi Dairesine özelge talep formu doldurmuş  08 Nisan 2012 Tarihinde Edirne Vergi Dairesi Başkanlığından gelen özelgede KDV doğduğu belirtilmesine rağmen ve 18 Nisan 2012 tarihinde KDV beyannamesi vermesi gerektiği kendisine Keşan Vergi Dairesinden bildirilmesine rağmen kendisi ısrarla beyanname vermemiş ve kurumumuzun ceza yemesine göz yummuştur.

BORSANIN ALACAĞINI ALMAMASI SORUN DEĞİL Mİ?

Üyemiz Turkmall ile sözleşmeyi kıskançlıktan fesih ettiğimizi beyan etmektedir. Ancak sözleşme zaten fesih olmuş vaziyetteydi. Turkmall firması gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde yerine getirmek zorunda olduğu şartları yerine getirmemiş, 30 Nisan 2012’de ödemesi gereken taksidini ve KDV miktarını ödememiş, borsaya ödemesi gereken taksidini zamanında ödememiş üstelik Turkmall henüz vadesi gelmemiş TOKİ’ye olan borçlarımızı herhangi bir temlik sözleşmesi olmadan borsa kasası yerine TOKİ’ye ödemiş, ayrıca 30 Aralık 2012 vadeli kesin teminat mektubunu vermemiş ve sözleşmeyi hükümsüz hale getirmiştir. Aynı şekilde Turkmall tarafından;  o dönemki arsaların hukuki durumu itibarıyla ayıplı mal satışı gerçekleştirdiği iddia edilen de sayın üyemizdir. Sayın üyemiz kendi başkanlık döneminde satış vaadi sözleşmesinde kurum üzerine düşen yükümlülükleri sözleşmenin başından sonuna kadar neden yerine getirmemiştir? Borsamız yönetimince karşılıklı ibraname düzenlenip zaten yok hükmünde olan sözleşme hukuk âleminden de kaldırılmasaydı sayın üyemizin borsamıza ödetmek zorunda kalacağı 1.829.906,25 TL’de Borsamız kasasından çıkacak idi. Yani sayın üyemizin matematik hesabını tekrar yapmasını öneriyoruz.  Ayrıca şunu da sormak istiyoruz: Konuya ilişkin 24Nisan 2012 tarihli toplantıda neden karar almamışlar ve devamında 08/02/2013 tarihli konuya ilişkin meclis toplantısında kendisi niye beyanname verilmesi kararı görüşülürken hiçbir gerekçe göstermeksizin toplantıyı terk etmiş ve oylamaya  katılmamış ayrıca son olarak sözleşme şartlarını yerine getirmeyen Turkmall firması ile ilgili 11 Nisan 2013 tarihli meclis Toplantısına neden katılmamış ve toplantı sayısının oluşmamasını ekip arkadaşları ile sağlamıştır.  Yani sorun yoktu diyen sayın üyemize soruyoruz; sizin için sorun oluşması Borsanın temerrüde düşmesi ve vergi dairesinden haciz gelmesi anlamına mı gelmektedir? Borsanın alacağını almaması sorun değil midir?  Öncelikle hazırladığınız ve imzaladığınız satış vaadi sözleşmesini siz kamuoyuyla bir paylaşın da herkesin gerçeklerden haberi olsun?

EVET ÜZÜLDÜK

Sayın üyemiz Turkmall’ın yapmayı planladığı AVM’nin yapılmaması ve dolayısıyla 1000 kişinin istihdam edileceği halde bunun gerçekleşmediğini ve bizim üzülüp üzülmediğimizi sormuştur. Evet bizler üzüldük ancak keşke sayın üyemiz satış vaadi sözleşmesinin hükümlerinin yerine getirilmesini sağlasaydı ve gereğini yapsaydı da hem biz bu yerin üzerine yapılacak kompleksten dolayı sevinç duyar hem de Borsamızın kendileri yüzünden ödemek zorunda kaldığı faizleri ödemeyerek huzur içerisinde olurduk.

BU SORUNUN MUHATABI SİZSİNİZ

Sayın üyemiz 26 dönümlük tarlada niye yeşil alan yapılmadığını sormaktadır. Kendisine sormak istiyoruz. Bu arsaların TOKİ’den alım sürecinde kendisi basına yaptığı açıklamalarda bu alana, fuar merkezi, sosyal tesisler, kongre merkezleri yapılacağını, parklar yapılacağını açıklamış açıkçası bizde bu açıklamasını takdir etmiş idik. Ancak aradan geçen kısa sürede ne değişmiştir ki arsaların satışı kararı alınmıştır? Ödeme durumu olmayan, finansal dengesi yetersiz Borsanın maddi gücü bilindiği halde bu arsalar alınmış basın yoluyla vaatler verilmiş ve arsaların tamamı ihaleye çıkarılmıştır?  Üyemizin park-bahçe projesi varsaydı niye satış kararı almıştır? Üstelik 7.000.000 TL’ye belediyeye satmayı düşünürken ne oldu da bu satıştan vazgeçilmiştir? Hangi belirleme ile ihale muhammen bedeli 7.000.000 TL belirlenmiştir. Üyemiz bu değeri hangi değer tespitine istinaden almış ve ihaleye bu değer üzerinden çıkmıştır? Diğer meclis üyelerinin meclis kararı gereği değer tespiti yapılması taleplerini neden reddettiniz ve değer tespiti yapılmasını bizzat kendiniz önlediniz?  Madem konut alanı olması durumunda bu arsalar 50.000.000 TL ediyordu da sen niye başkan yardımcın ile birlikte bu yerlerin konut dışı kentsel çalışma alanı içerisine alınması talebinde bulundun? Madem çok para kazandırmak derdindeydiniz de neden konut alanı olmasını sağlayıp bu yerleri 50.000.000TL ye satmadın? Bir diğer sorun olan arsaların alıcının bu yerlere konut yapacağı iddiasıdır? Bizler konut yapılacağı duyumu almadık siz kimden bu duyumu aldınız merak etmekteyiz?  Kişinin bizden bu yönde bir talebi olmadığı gibi tarafımızca da bu yönde bir taahhütte bulunulmamıştır bu yerlere konut yapılıp yapılamayacağı ve konut alanına çevrilmesi yetkisi de şuan görev yaptığınız Keşan Belediyesi Meclisi yetkisindedir. Bu sorunun muhatabı bizzat sizsiniz. Karlı dediği satış için ne olmuştur da Arka tarafta kalan tarla bir anda ihale dışı bırakılmıştır? Şeffaf dediği ihaleyi kendi meclis üyeleri terk etmiştir? 

HER ÜYEMİZİ EŞİT GÖRMEKTEYİZ

Arsaların Keşanlılar tarafından değerlendirilmesi ile ilgili Kurumumuzun yaptığı çalışmalar tüm Keşan Kamuoyunun bilgisi dâhilindedir. Kendisine hatırlatmak gerekirse ilk toplantımız kendisinin de katıldığı 30 Ekim 2013 tarihinde Keşan TSO Toplantı salonunda gerçekleşmiş, devamında 27 Kasım 2013 tarihli toplantı devamında 16 Aralık 2013 tarihli toplantı, devamla 19 Mart 2014 tarihli, 11 Nisan 2014 ve 16 Mayıs 2014 tarihli toplantılar gerçekleştirilmiş ancak Keşan Ticaret Borsası ve Keşan TSO üyelerinin katıldığı toplantılarda alım konusunda yeterli sayıya ulaşılamamıştır. Bu husus zaten kamuoyu ile paylaşılmış idi. Devamında 24 Eylül 2014 tarihinde tüm Türkiye Oda Borsaları da olmak üzere Yerel ve ulusal basın organlarında ihale ilanı yayımlanmış ancak ihaleye sizin dayattığınız emsal iş bitirme şartı olmasa da katılımcı çıkmamıştır. Buna ilişkin de açıklamalar daha önce yapılmıştır.  Görüldüğü gibi kurumumuz gayet şeffaf ve rekabete açık işlemler gerçekleştirmiştir. Kurumumuz işin başından sonuna kadar bağlı olduğumuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın emir ve talimatları dışında hiçbir şekilde hareket etmemiştir. Satışın nasıl gerçekleştiğini sormuşsunuz? Bu satış kararı Keşan Ticaret Borsası Meclis Kurulunda tüm üyelerin katılımı ile oy birliği şeklinde karar almak suretiyle gerçekleşmiştir.  Satış kararı teklif usulü ile gerçekleşmiş olup, emsal satış şekli mevcuttur, Meclis Kurulu’nun 5174 sayılı yasa gereği bu hakkı da kullanmıştır.

Borsamızca gerçekleştirilen geziler konusunda üyelerimizi saptarken Enez, İpsala ve Keşan kavramı yerine neden Enez, İpsala ve Paşayiğit kavramını kullandın? Paşayiğit ayrı bir ilçemidir? Bu lafından bir anlam mı aramalıyız? Paşayiğit’teki üyelerimizin yurt dışına çıkış hakkı ve gezilere katılma imkânı ve hakkı yok mudur? Biz her üyemizi eşit görmekte ve eşit hizmet anlayışı ile hareket etmekteyiz. 

AÇIK BULMAK İÇİN BİR TASARRUFUMUZ OLMADI

Deloitte firmasına  (Uluslararası Bağımsız Denetleme Kuruluşu)  ödenen ücretlerle ilgili soruna gelecek olursak. Bize bu işlem senin de çok iyi bildiğin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Teftiş Başkanlığı’nın meclisimize göndermiş olduğu ve aynı zamanda savcılık makamına da 83 sayfa olarak ilettiği raporda belirtilen talimat gereği yerine getirilmiş ve hizmet satın alınmıştır. Teftiş raporunda Borsa’nın zarara uğratıldığı, bu zararların tam tespitinin yapılması için uzman kurumlardan hizmet satın alınması gerektiği tarafımıza bildirildiğinden bizler de ileride şaibe oluşmaması için bağımsızlığı uluslararası kurumlarca onaylı, bir denetleme kurumu tercih edilmiş bu şekilde hareket edilmiştir.   Bedeli senin dediğin gibi 50.000 TL değil 16.107TL’dir.  Amacımız eski yönetimin açıklarını bulmak değil bağlı olduğumuz Bakanlığın talimatlarını yerine getirmektir.  Kaldıki hakkınızda başlatılan soruşturma bir önceki meclis kurulu döneminde yapılan taleple başlamış ve bugüne gelmiştir. Bu hususu da üyelerimizin bilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu meclisin eski dönemin açıklarını bulma konusunda herhangi bir tasarrufu olmamıştır.

YASAL HAKLARIMIZI SAKLI TUTUYORUZ

Son olarak da ‘Mağdem bir açığını yakalayamıyorum, iftira atayım, nasıl olsa birkaç inanan bulunur’ mantığıyla beyanat vermekten vazgeçmeniz konusunda sizi uyarıyor, iftiralarınız konusunda yasal haklarımızı saklı tutuyoruz.’

Açıklamanın sonunda kısa birer değerlendirmede bulunan Kaymaz ve Yörük, tüm yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kurumlarını en iyi yere nasıl getirebileceklerinin ve Keşan’a daha fazla faydalı olmanın çabası içinde olduklarını kaydettiler. Arsa satışından elde edilen kazancın bölgemiz ve Keşan için en iyi şekilde değerlendirileceğini de ifade ettiler. Keşan Ticaret Borsası’nda işlerin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü de söyleyen Kaymaz ve Yörük, isteyen üyelerin her zaman istedikleri belge ve bilgilere ulaşabildiğinin altını çizdi. Son söz olarak da Yörük, “Biz bölgemizin geleceğini düşünüyoruz. Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın” dedi.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL