Keşanlılar Belediyesinden Memnun; Sonuç %80

kesanpostasi
Okuma Sayısı:119

 

Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından yapılan “Keşan Belediyesi Memnuniyet Anketi” sonuçları açıklandı…

Keşan Belediyesinin Hizmet Seferberliği Ankete olumlu yansıdı

* Vaad edilen projelerin hayata geçirileceğine inanıyor musunuz? %81 Evet

* Keşan Belediyesi’nde şeffaf bir yönetim anlayışı olduğuna inanıyor musunuz? %76 Evet

* Hizmetlerden memnuniyet oranı % 89

* Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile ilgili kanaat %87 çalışkan, azimli, halka yakın

* Belediye personelinin tutumlarından memnun musunuz %87 Evet

* Alo 153 Beyaz Masa hizmetlerinden memnuniyet oranı ise %80 Memnunum

Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı BilimlerYüksekokulu ve Keşan Belediyesi işbirliğiyle 24-26 Aralık 2019 tarihleri arasından gerçekleştirilen memnuniyet anketi sonuçları raporlandı.

Keşan İlçesi Halkının gönüllü katılımı ile gerçekleştirilen ve toplam 13 sorudan oluşan ankette Keşan’da yaşayan vatandaşlar, belediye çalışmalarına ve Keşan İlçesi’nin geleceğine yönelik umutlarını anket sonucuna yansıttılar.

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin ve Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Dr. Tülay Demiralay düzenlenen basın toplantısı ile anket sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

Nehir Gergin; “Keşan Belediyesi Anketi %80’in Üzerinde Memnuniyet İle Tamamlandı.”

Nehir Gergin konuşmasında, anketin Keşan Belediyesi’nin çalışmalarına yön verecek bir çalışma olduğunu belirterek “Üniversitemiz tarafından yapılan bu anket ile vatandaşlarımızın belediyemizden taleplerini ve bizimle ilgili çeşitli konulardaki düşüncelerini açık ve net olarak öğrenmiş olduk. Bu anket bize çalışmalarımızda yol gösterecektir.Anketin %80’in üzerinde memnuniyet ile tamamlanması bizler açısından hem memnun edici hem de teşvik edici olmuştur. Bu anket nedeniyle Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’muza ve öğrencilerimize, ankete büyük emek harcayan Sayın Dr. Tülay Demiralay’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Gergin’den sonra söz alan Demiralay’da yaptıkları anket çalışmaları konusunda Keşan Belediyesi’ne rehber olacaklarından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek anketin sonuçları ile ilgili geniş bir sunum gerçekleştirdi.

Demiralay’ın anket ile ilgili verdiği bilgiler şöyle;

“Keşan Belediyesi Memnuniyet Araştırması kapsamında hazırlanan soru formu yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış toplam 13 sorudan oluşturulmuştur. Bu sorulardan üç tanesi katılımcıların demografik özelliklerine yöneliktir. Keşan Belediyesi Memnuniyet Araştırması kapsamında hazırlanan soru formu kolayda örnekleme yöntemi ve yüz yüze anket uygulaması ile gerçekleştirilmiş olup, sağlıklı olarak cevaplanan 856 soru formu SPSS 22.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların 573 kişi ile %66,9’u erkek, 283 kişi ile %33,1’i ise kadındır. Katılımcıların yaşlarına göre dağılımına bakıldığında 15-25 yaş arası olanların oranı %25,1, 26-35 yaş arası olanların oranı %23,4, 36-45 yaş arası olanların oranı %23,4, 46-55 yaş arası olanların oranı %15,4, 56 ve üzeri olan yaşlardaki katılımcıların oranı da %12,7’dir. Katılımcıların 15-45 yaş arasında yoğunlaştığı görülmektedir. Katılımcıların ikamet ettikleri mahallelere göre dağılımı incelendiğinde, katılım yoğunluğuna göre sırasıyla %18,8 oranıyla Yeni Mahalle, %18,2 oranıyla Aşağı Zaferiye Mahallesi, %13,9 oranıyla Büyük Cami Mahallesi, %13,7 oranıyla Yukarı Zaferiye Mahallesi, %12,6 oranıyla İspat Cami Mahallesi, %7,7 oranıyla İzzetiye Mahallesi, %7 oranıyla Cumhuriyet Mahallesi, %4,1 oranıyla Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, %2,7 oranıyla Yeni Mescit Mahallesi, %0,7 İstasyon Mahallesi ve %0,6 oranıyla da Paşayiğit Mahallesinden katılım gerçekleşmiştir.”

Keşan Belediyesi Anketi %80’in Üzerinde Memnuniyet İle Tamamlandı.

Anket Raporu ile ilgili diğer önemli bilgiler ise şöyle;

Ankete katılanların vaad edilen projelere bakışı?

“Mevcut yönetimin vaad ettiği projelerin bu dönemde en az %80’ini hayata geçireceğinden umutlu musunuz?” yönündeki soruya katılımcıların %80,7’si evet cevabını vermiştir. Mevcut yönetimin vaad ettiği projelerin en az %80’ini gerçekleştireceğinden umutsuz olanların oranı ise %19,3’tür.

Ankete katılanların şeffaf yönetim anlayışına bakışı?

Keşan Belediyesi Yönetiminde şeffaf bir yönetim anlayışıolduğuna inanıyor musunuz? sorusuna ise katılımcıların %75,8’i evet cevabını vermişlerdir.

Alo 153 Beyaz Masa’yı kullananların sayısı ve memnuniyet?

Keşan Belediyesi tarafından yeni dönemde vatandaşın sorunlarına anında çözüm üretmek amacıyla uygulamaya sokulan ALO 153 BEYAZ MASA hizmetiile ilgili olarak katılımcıların %16,6’sı bu hizmeti kullandığını belirtirken %83,4’ü bu hizmeti henüz kullanmadıklarını belirtmişlerdir. ALO 153 BEYAZ MASA hizmetini kullanan 142 katılımcının ise %79,6’sı bu hizmetten memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir.

Vatandaş belediye personelinden memnun mu?

Belediye personelinin sorun ve şikayetlerinize yaklaşımından ne kadar memnunsunuz? sorusuna ise katılımcılar %49,3 oranında orta düzeyde memnun oldukları cevabını vermişlerdir. Katılımcıların %37,6’sı çok memnun olduklarını belirtirken, memnun olmayanların oranı %13,1 düzeyindedir.

Vatandaş hangi hizmetlerden memnun?

Katılımcılara belediye hizmetlerinden memnuniyet dereceleri memnun değilim, kısmen memnunum ve memnunum şıklarını içerecek şekilde sorulmuş ve katılımcıların cevaplarına dair dağılım şöyledir; Buna göre; en yüksek memnuniyet oranı %89,1 ile “cenaze hizmetlerinin tamamen ücretsiz olmasına” yönelik hizmetlerle ilgilidir. Cenaze hizmetlerini takiben en yüksek memnuniyet oranı ise %78,6 ile “yol ve kaldırımların yeniden düzenlenmesi” ve %66 oranı ile “yeşil alan ve parkların düzenlenmesi” yer almıştır. Katılımcıların yoğunlukla memnun kalmadığı hizmetler ise %25,1 ile “zabıta denetimlerinin düzenlenmesi”, %21,4 oranı ile “kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi”, %19,4 oranı ile hem “sosyal yardımlar” hem de “gençlik ve spor hizmetleri” olduğu görülmektedir.

Vatandaş hangi konuların öncelikli olmasını istiyor?

Katılımcılara “Keşan Belediyesi’nin öncelikle ele alması gereken en önemli sorunları nelerdir?” sorusu yöneltilmiş ve kendilerine göre en önemli üç konuyu sıralamaları istenmiştir. Bu çerçevede katılımcıların cevaplarına göre öncelikle ilk olarak “Yol, Kaldırım, Cadde Üst Bakım” hizmetlerinin ele alınması %15,5 oranıyla belirtilmiştir. Ardından ikinci sırayı %14,7 oranıyla “Şehir İçi Ulaşım ve Otopark” sorunu almış ve üçüncü olarak da %14,1 oranıyla “İmar ve Şehircilik” hizmetleri gelmiştir. Dördüncü olarak %11,5 oranıyla “İstihdama Yönelik Hizmetler” yer almaktadır. %10,6 ile “çevre Hizmetleri” beşinci sırada yer alırken,%9,5 ile “Alt Yapı Hizmetleri” altıncı sıradadır. Bunu takiben yedinci sırada %9,2 ile “Temizlik Hizmetleri”, sekizinci sırada %8,9 oranıyla “Sosyal Hizmetler”, dokuzuncu sırada %4,9 ile “Tasarruf Tedbirleri” olduğu anlaşılmaktadır.

Vatandaş tasarruf tedbirleri ile hangi projenin kazandırılmasını istiyor?

Soru formunda yer alan katılımcılara yöneltilen diğer bir soru ifadesi ise “Keşan Belediyesi’nin yeni dönemde uyguladığı tasarruf tedbirleri ile birçok hizmet ve projenin hayata geçirildiğini dikkate alırsak, sağlanan tasarruf tedbirleri ile Keşan’a öncelikle hangi projenin kazandırılmasını isterdiniz? yönündedir. Bu çerçevede katılımcılara 11 proje tercihi sunulmuş ve birden fazla seçenek işaretleyebilecekleri belirtilmiştir.

Bu ifade kapsamında katılımcıların verdikleri cevaplar şöyle;  Buna göre; bu soruya cevap veren katılımcılar %13,8 oranıyla kültür sanat merkezi projesini ilk sırada seçmiştir. İkinci olarak %12,3 oranıyla akıllı yolcu durakları, üçüncü olarak %12,1 oranıyla tema parklar gelmektedir. %11,1 oranıyla dördüncü sırada ücretsiz WIFI alanları, beşinci sırada %10,9 ile mahalle kreşleri ve aynı oranla bisiklet yolları yer almaktadır. Altıncı sırada %9,4 oranıyla kent müzesi, yedinci sırada %8,2 oranıyla umumi tuvaletler, dokuzuncu sırada %7,5 oranıyla elektrikli at arabaları, onuncu sırada %3 oranıyla nikah salonu ve son olarak da %0,9 ile lostra salonları gelmektedir.

Vatandaşlar gelecekte nasıl bir ilçe olmasını istiyor?

Araştırmada katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ifadesi ise “Sizce Keşan Gelecekte Nasıl Bir İlçe Olmalıdır?” yönündedir. Bu ifade için katılımcılara 12 seçenek arasından kendilerince en önemli üç tanesini belirlemeleri istenmiştir. Katılımcıların %17,7’si Keşan’ı gelecekte turizm merkezi olarak görmek isterken, %15,3’ü tarım merkezi, %13,6’sı sanayi üretim merkezi, %11,9’u eğitim merkezi, %10,2’si finans ve ticaret merkezi, %6,30’u lojistik merkezi, %6’sı kültür sanat merkezi, %4,8’i alışveriş merkezi, %4,10’u teknoloji merkezi, %3,9’u sakin bir şehir, %3,70’i eğlence merkezi ve %2,5’i de sürdürülebilir doğal varlıklar merkezi olmasını istemiştir.

 

Halk belediyenin çalışmalarından nasıl haberdar oluyor?

Keşan Belediyesinin sunduğu ve sağladığı hizmetlerden hangi kanallar aracılığıyla haberdar oldukları yönündeki dağılım incelendiğinde; katılımcılar %37,7 oranında sosyal medyadan haberdar olduklarını belirtirken %9,3’ü de haberi olmadığını belirtmiştir. İkincil haber alma kaynağı olarak %17,9 ile yerel gazeteler ve üçüncü olarak da %12,5 ile çevrelerindeki kişiler olduğunu belirtmişlerdir.

Halk Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu hakkında ne düşünüyor?

Araştırma formunda son olarak katılımcıların Keşan Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU ile ilgili görüşleri değerlendirildiğinde; %34,3 oranında “halka yakınlığı, nezaket ve sıcaklığı”nın önem kazandığı, %22,3 oranında da “çalışkan ve azimli”, %21 oranında ise dürüstlüğü ve şeffaflığı, vizyonu, yönetim kabiliyeti, tarafsızlığı ve adilliği olarak takdir kazandığı anlaşılmaktadır.

Detaylı anket sonucuna nasıl ulaşılacak?

Toplantının sonunda detaylı anket raporunun yerel basında ilan şeklinde yayınlanacağı ve yine detaylı bilgi almak isteyenlerin anket sonuçlarına www.kesan.bel.tr adresinden ulaşabileceği belir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Helvacıoğlu, İnönü İlkokulu’nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 17 Ocak 2020 […]