TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 168.894
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 6.435
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 159
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5.932
Güncel Okuma Sayısı: 429

KTSO ile T.Ü. arasında Protokol imzalandı

“İklimlendirme ve Soğtutma Teknolojisi” Programı Staj Protokolü T.Ü Meslek Yüksekokulu Müdürü Süleyman Kök ile KTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı tarafından imzalandı. T.Ü. Keşan Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak olan Elektrik..

KTSO ile T.Ü. arasında Protokol imzalandı

“İklimlendirme ve Soğtutma Teknolojisi” Programı Staj Protokolü T.Ü Meslek Yüksekokulu Müdürü Süleyman Kök ile KTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı tarafından imzalandı.

T.Ü. Keşan Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak olan Elektrik ve Enerji Bölümü altında “İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi” programı öğrencilerinin, Keşan Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı işletmelerinde “İşyeri Uygulama Eğitimi/ Staj” saha uygulaması için işbirliği protokolü 12 Ocak 2021 Salı günü gerçekleştirildi.
Protokol şöyle;
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KEŞAN MESLEK YÜKSEKOKULU İLE KEŞAN TİCARET VE SANAYİ ODASIİŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 AMAÇ

Madde 1.Bu protokolün amacı; T.Ü. Keşan Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak olan Elektrik ve EnerjiBölümü altında“İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi” programı öğrencilerinin, Keşan Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı işletmelerinde“İşyeri Uygulama Eğitimi/ Staj” saha uygulaması için işbirliğinin sağlanmasıdır.

 KAPSAM

Madde 2. Bu protokol, 3308’nolu kanunda belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyiamaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi verenbir yükseköğretim kurumuolarak tanımlanan Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu ile KeşanTicaretve Sanayi Odasıarasında “İşyeriUygulamaEğitimi/ Staj”konusunda, 1(bir) yarıyıllık derslerin, pratik eğitimini kapsamaktadır.

 

TARAFLAR

Madde 3. T.Ü. Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’dır.

 

TANIMLAR

Madde 4. Bu protokolde geçen;

Rektörlük                              : Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nü

Üniversite                              : Trakya Üniversitesi’ni

MYO                                      : Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu’nu

Öğrenci                                  : İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi programı

öğrencilerini

İşyeri                                      :KeşanTicaretve Sanayi Odasınabağlıişletmeleri.

ÖğretimElemanı                    :İşyeriUygulamaEğitimi/ Stajdersindensorumluöğretimelemanını

İşletme Görevli Personeli      :KeşanTicaretve Sanayi Odasınabağlıişletmelerdepersoneldensorumlu amir, şef veya müdürüifade eder.

 

GENEL HÜKÜMLER

Madde 5.Keşan Meslek Yüksekokulunda yapılacak teorik ve uygulamalı eğitim ileKeşanTicaretve Sanayi Odasınabağlıişletmelerde“İşyeri Uygulama Eğitimi ve Staj”derslerin içerikleriile uygun olarak yapılacaktır.

Madde 6. Keşan Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülecek, her bir öğrenci için akademik takvime uygun olarak bir yarıyıl süreyle uygulanacak “İşyeri Uygulama Eğitimi ve Staj” dersleri için her bir yarıyıl öncesinde Keşan Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ve sektör temsilcileri ile Üniversite yetkilileri ile toplantılar düzenlenecektir.

Madde 7. Müfredatta belirtilenderslerin teorik kısmı T.Ü.Keşan Meslek Yüksekokulunda yürütülür.İşletmede yapılacak “İşyeri Uygulama Eğitimi ve Staj”dersleri ise;  belirlenen ve Üniversite tarafından uygungörülen İşletme Görevli Personeli tarafından yürütülür.

Madde 8.KeşanTicaretve Sanayi Odasınabağlıişletmelerdeyapılacak olan “İşyeri Uygulama Eğitimi ve Staj” dersleri uygulaması belirli aralıklarla Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarıtarafından denetlenir.

Madde 9.“İşyeri Uygulama Eğitimi ve Staj” yapacak öğrenciler KeşanTicaretve Sanayi Odasınabağlıişletmelerde, akademik takvime uygun olarak bir yarıyılsüreyle çalışırlar.

Madde 10.“İşyeri Uygulama Eğitimi ve Staj” derslerini KeşanTicaretve Sanayi Odasınabağlıişletmelerdedevam edenöğrencilerin sigortaları SGK hükümlerine göre Trakya ÜniversitesiRektörlüğü tarafından ödenir ve takip edilir.

Madde 11. Öğrenciler “İşyeri Uygulama Eğitimi ve Staj” yapacakları KeşanTicaretve Sanayi Odasınabağlıişletmelerdekendilerine verilen görevleri yaparlar ve çalışmasürelerince 3308 numaralı kanunda belirtilen (işyerinin ücret ödeme imkanı bulunması halinde) ücreti alırlar.

Madde 12.İşyeri Uygulama Eğitimi ve Staj yapan;

  1. a) Öğrencilerin yemek, iş elbisesi ve servis gibi gereksinmeleri KeşanTicaretve Sanayi Odasınabağlıişletmelerinimkânları ölçüsünde karşılanır.
  2. b) Öğrenciler 8 saatten fazla çalıştırılamazlar, çalışma saatleri KeşanTicaretve Sanayi Odasınabağlıişletmelertarafından düzenlenir ve işyeri çalışmaşartlarına uyarlar.
  3. d) Öğrenciler, Meslek Yüksekokul için belirlenen kurallara, KeşanTicaretve Sanayi Odasınabağlıişletmelerdedeuymak zorundadır. İşyeri Uygulama Eğitimi ve Staj süresince işletmedeki disiplini bozacak davranışlarda bulunamazlar,sendikal faaliyetlere katılamazlar.

 

Protokolün Yürürlüğe Girişi ve Sona Ermesi

Madde 13.

(a) Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Protokol süresi, imza tarihinden başlamak üzere 2 (iki) yıldır. Protokol tarafların talebi üzerine yeniden uzatılabilir.

(b) Taraflar protokolü 1 (bir) ay öncesinden haber vermek kaydıyla tek taraflı fesh edebilir.

(c) Bu protokol bu madde ile beraber 12 (oniki) maddeden oluşmuş ve 2 (iki) suret düzenlenerek 22/06/2020 tarihinde imza altına alınmıştır.

 

Doç.Dr.Süleyman KÖK İsmail ŞAPÇI
Keşan MYO Müdürü Keşan Ticaret ve Sanayi Odası           Yönetim Kurulu Başkanı

 

İLAN DETAYLARI İÇİN FOTOĞRAFIN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL