Bölgeden

Malkara Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi…

Malkara Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi…

Malkara Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre 6 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 16.00’da Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’un Başkanlığında toplandı.

aDSC_4530 DSC_4518 DSC_4522aDSC_4530Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısına; Atatürk Anıtına çelenk sunumu, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’un hem yeni yıl hediyesi olarak hem de yeni yılın ilk meclis toplantısı olması sebebiyle meclis üyelerine ajanda takdiminde bulunması, açılış konuşması, yoklama, saygı duruşu ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başlandı.

Gündemin 2. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince (3’ten az 5’ten çok olmamak kaydı ile) Denetim Komisyonu seçilmesi hakkındaki yazısının görüşüldü. Mecliste grubu olan partilerin sözcüleri tarafından önerilen isimler Malkara Belediyesi Denetim Komisyonuna seçildiler. Buna göre CHP grubundan Ali İhsan Uslu, Hikmet Altuğ, Hüseyin Vasfi Güner, AK Parti grubundan Selma Çolak ve MHP grubundan ise Şinasi Koltuk Malkara Belediyesi Denetim Komisyonu üyesi oldular.

DSC_4535 DSC_4547 DSC_4548 DSC_4566Gündemin 3. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Toplantılarının Sesli ve Görüntülü Cihazlarla Kayıt edilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün meclis toplantısının tatil edilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek konu İçişleri Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 5. maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerinin huzur ve oturum hakları yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Meclis toplantısının 1. oturumunun ardından toplanan İmar Komisyonunun raporu Meclis toplantısının 2. oturumunda görüşüldü. Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerinin katıldıkları meclis ve komisyon toplantılarının her gün için huzur ve oturum hakları Plan ve Bütçe Komisyonunun aldığı karar ile Belediye Başkanına ödenen aylık brüt maaşının günlük tutarının üçte birinin ödenmesi uygundur kararı oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Kültürel Tanıtım hakkındaki yazı görüşüldü.

21.12.2015 tarihli Kosova Cumhuriyeti Mamuşa Belediyesi’nden gelen davet yazısına istinaden 18 Mart 2016 tarihinde Çanakkale Şehitler Anıtı’nın açılış töreni için yapılacak olan konserde Malkara Belediyesi Türk Halk Müziği koro personeli Özkan Gümüş, Suzan Uzun, Hasan Çetin, Didem Soğancılar, Haldun Başkütük, Ulaş Aydemir, Mehmet Refik Hatip, Emre Gürtunca, Yusuf Eroy, Kadir Köse, Volkan Soğancılar ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Burcu Arabacı ve Zabıta Müdürlüğü personeli Yusuf Ceylan’ın görev esnasında yapılacak olan tüm harcamaların yol, yemek, yurt dışı çıkış harcı, ulaşım gibi masraflarının belediye bütçesinden ödenmesi, kişilere 17-18-19-20 Mart 2016 tarihleri için yurt dışı çıkış izni verilmesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne organizasyon ve konuyla ilgili harcama yapması hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Kardeş Belediye İlişkileri hakkındaki yazısı görüşüldü.

Malkara Belediyesi olarak ortak kültür paylaşılan Mamuşa (Mamushe) Belediyesi ile; ‘’Yöresel kültürün karşılıklı işbirliği içinde yaşatılması, bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşabilme, yerel hizmetlerde işbirliği yapma, gençlerin bir araya gelerek ortak projeler yürütmesi, her iki kentin hemşerileri arasında kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi, yerel yönetimlere sivil toplum kuruluşlarının katılımının desteklenmesi, Avrupa Birliği hibe programlarına ortak proje çalışmaları ve sosyal yaşamın desteklenmesi” konularında sosyal – kültürel – ekonomik hayata katkı sunucu ortak çalışmalar yürütmek üzere kardeş belediye ilişkisi kurmak için Malkara Belediyesi’nin gönderdiği niyet mektubuna Mamuşa Belediyesi’nden gelen olumlu cevap üzerine süresiz olarak Kardeş Belediye ilişkisinin başlatılarak hayata geçirilmesi için protokol taslağının hazırlanarak İçişleri Bakanlığı’nın onayına sunulması gerektiğinden konunun İç İşleri Bakanlığına sunulması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. maddesinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Yurt Dışı Çıkış İzni hakkındaki yazısı görüşüldü.

Malkara’yı tanıtmak ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla 25-26-27 Mart 2016 Bulgaristan Djebel, 29-30 Nisan 2016 ve 1 Mayıs 2016 tarihlerinde Kosova Mamuşa, 27-28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Bulgaristan Ruen ve Kameno’da düzenlenecek kültürel çalışmalar kapsamında, Malkara Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu gösterimler yapacak olup, yurt dışındaki çalışmalarda şoför olarak görev alacak Zabıta Müdürlüğü personeli Yusuf Ceylan’ın görev esnasında yapacak olduğu yeme, içme, ulaşım ve yurt dışı çıkış harcı gibi masrafların belediye bütçesinden karşılanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin 9. maddesinde yer alan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Gazibey Mahallesi Ada Park İsimli Parkın İsim Değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek konu İmar Komisyonuna havale edildi. Meclis toplantısının 1. oturumunun ardından toplanan İmar Komisyonunun raporu Meclis toplantısının 2. oturumunda görüşülerek, Gazibey Mahallesi’nde 218 ada, 164 parsel no’da mevcut olan Ada Park’ın isminin Uğur Mumcu Özgürlük Parkı olarak değiştirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 10. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Plan Değişikliği – Yol Hattı hakkındaki yazısı görüşülerek konu İmar Komisyonuna havale edildi.

Meclis toplantısının 1. oturumunun ardından toplanan İmar Komisyonunun raporu Meclis toplantısının 2. oturumunda görüşüldü. Buna göre; Camiatik Mahallesi, 676 ada, 2 parsel, yüzölçümü 3.836,05 m² ile 677 ada, 1 parsel, yüzölçümü 2.636,97 m²’deki kayıtlı taşınmazlar 07.02.2014 tarih ve 22 Sayılı Uygulama İmar Planında Küçük Sanayi Sitesi alanında emsal:0.50 hmax: serbest olmak üzere yapılaşma koşulları verilmiştir.

Parsellerin mevcut yapılaşma koşullarını, kullanım şeklini ve 10.00 m genişliğindeki yolun genişliğini değiştirmemek koşulu ile yol güzergâhının doğrultusu değiştirilmiştir. Toplam parsellerin Küçük Sanayi Sitesi alanı mevcut imar planında 7100 m² iken öneri imar planında 6844 m²’ye düşmüştür.

1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemin 11. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sokak İsmi Verilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek konu İmar Komisyonuna havale edildi.

Meclis toplantısının 1. oturumunun ardından toplanan İmar Komisyonunun raporu Meclis toplantısının 2. oturumunda görüşülerek, Buna göre; Camiatik Mahallesi, ada 392, parsel 12’nin batı cephesi mevcutta Malkara Yağlı Tohumlar Satış Koop. ile ada 383, parsel 7’nin güney cephesi Toprak Mahsulleri Ofisi arasındaki güzergah boyunca 15 metrelik yolun isminin

Gündem dışının 1. maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğünün Tüketici Hakem Heyetine üye seçilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek, Tüketici Hakem Heyetine asil olarak Zabıta Müdür Vekili Ercan Doğan ve Zabıta Müdürlüğü personeli Erdal Uysal, yedek olarak da Sedat Manazoğlu ve Salim Elgün oy birliğiyle seçildiler.

Gündem dışının 2. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2016 Gelir Tarife Cetveline İlave hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonunda değerlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Meclis toplantısının 1. oturumunun ardından toplanan Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu Meclis toplantısının 2. oturumunda görüşüldü. Buna göre; Sağlamtaş, Kozyörük ve Balabancık Mahalleleri pazar yeri sergi ücretleri m²’si 25 TL, 5 m²’den fazla olan yerler için de 25 TL olarak 2016 Gelir Tarife Cetveline eklenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışının 3. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2016 Ek Ücret Tarifesi Belirlenmesi (Mezbaha) hakkındaki yazısı görüşülerek konunun Plan ve Bütçe Komisyonunda değerlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Meclis toplantısının 1. oturumunun ardından toplanan Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu Meclis toplantısının 2. oturumunda görüşüldü. Mezbaha hizmetleri ücret tarifesinin 2016 Ek Ücret Tarifesine eklenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışının 4. maddesinde yer alan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Ek Bütçe hakkındaki yazısı görüşülerek konunun Plan ve Bütçe Komisyonunda değerlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Meclis toplantısının 1. oturumunun ardından toplanan Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu Meclis toplantısının 2. oturumunda görüşüldü. Ek Gider Bütçesi 2016 Yılı Gider Bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan birimlere göre fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi için ve ekonomik kodlamasının birinci düzeyi için ödenekler toplamı teklif edildiği şekliyle 1.300.000 TL olarak eklenmesi Belediye Meclis Üyelerinin tek tek ismi okunarak oylanıp oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışının 5. maddesinde yer alan Ak Parti Grubunun Önergesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek, ruhsatlı yapılara temel vizesi ve su basmaz vizesi işlemleri için uygulanmakta olan harç ücret uygulamalarının 2016 yılı Gelir Tarife Cetvelinde onaylandığı şekliyle devam edilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL