Güncel

Mecidiye katliamına Turizm Bakanlığı onayı!

Mecidiye katliamına Turizm Bakanlığı onayı!

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın Keşan Mecidiye’de Saros Körfezinde yapılmak istenen taş ocağı ile ilgili vermiş olduğu soru önergesini yanıtlayan Çevre Bakanı, Mecidiye katliamına Turizm Bakanlığı’nın da onay verdiğini açıkladı.

IMG_8114

CHP Edirne Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Erdin Bircan’ın Keşan İlçesi Mecidiye köyünde yapılmak istenen taş ocağı ile ilgili vermiş olduğu soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı yanıt verdi. Bakan Sarı Mecidiye’yi katledecek olan taş ocağı için Kültür ve Turizm Bakanlığından görüş istendiğini ve Bakanlığın olumlu görüş bildiğini iddia etti.

IMG_8113

Keşan İlçesine bağlı Mecidiye Köyü Ayazma Bayın Tepesi mevkiinde Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü tarafından açılmak istenen taş ocağına Edirne İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü taralından 29 Nisan 2015 tarihinde “ÇED gerekli değildir” karan verildiğini hatırlatan Bircan, taş ocağını engellemek için yöre halkı ile birlikte protesto organize etmiş ve konuyu Meclis gündemine taşımıştı. 25. Dönemde dönemin bakanı İdris Güllüce’ye konuyu soran Bircan, önergesine yanıt alamamıştı. 26. Dönemde önergesini yenileyen Bircan’a yanıtı yeni Bakan Sarı verdi.

Turizm cennetine katliam

Önergede Bircan “Söz konusu alanı da içinde barındıran Saros Körfezi, 8 Aralık 2006 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi’ ilan edilmiştir. Mevcut alanda 5 adet taş ocağı çevreye zarar verirken yeni taş ocaklarına da onay verilmesi doğa ve turizm cennetinin katliamının devamı anlamına gelmektedir. Ocağın açılması turizme büyük zararlar verecektir. Bölgedeki endemik bitkilere de zarar verecek taş ocağını yöre halkı da istememektedir. Halkımız günde 230 büyük damperli kamyonun geçtiği köyde çocuklarım sokağa çıkaramamaktan şikayetçidir.” Bilgilerini vererek ocak için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığından görüş alınıp alınmadığını sordu.

Bakan Sarı’nın vermiş olduğu yanıtta, “Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşünde, faaliyetin yapılmasında salanca olmadığı belirtilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca anılan bölgede “Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi” faaliyetinin yapılmasında salanca bulunmadığına ilişkin görüş verilmiştir” denmiştir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı: Endemik türleri koruyun

Sarı Orman ve Su İşleri Bakanlığı görüşü ile ilgili olarak da “Proje Tanıtım Dosyasının ekinde “yer almakta olup, anılan 13.01.2015 tarih ve 9627 sayılı yazıda iki endemik türün tespit edildiği, yayılış alanları olan kayalık bölümün proje alam dışında tutulması kaydıyla faaliyetin yapılmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir. Proje Tanıtım Dosyasındaki görüş kapsamında çalışma yapılmayacak koruma alam dosya eki haritalarda ve dosya içeriğinde belirtilmiş olup, konuya ilişkin gerekli taahhütler alınmıştır.” İddiasında bulunmuştur.

Edirne 224 adet ocak ile  delik deşik

Bircan’ın sorusuna verilen yanıt bir başka felaketi de ortaya koydu. Erdin Bircan’ın sorusunu yanıtlayan Bakan Sarı, Edirne’de toplam 224 adet ocağın faaliyette olduğunu açıkladı. Önerge yanıtında Çevre Bakanı, “Edime İli için 2000 yılından günümüze kadar; 46 adet kum-çakıl, 32 adet kil, 24 adet kalker, 24 adet kömür, 17 adet bentonit, 21 adet ariyet malzemesi, 13 adet taş, 12 adet kuvars, 8 adet kum, 8 adet tras, 5 adet kireçtaşı, 4 adet bazalt, 2 adet kumtaşı, 2 adet kaya malzeme, 1 adet zeolit, 1 adet kalsit, 1 adet şist, 1 adet andezit, 1 adet kaolen ve 1 adet manganez ocağı için ÇED karan verilmiştir” açıklamasında bulundu.

Bircan: katliam

CHP’li Bircan soru önergesi üzerine bir açıklama yaparak, 2006’da ‘Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi’ ilan edilen alandaki taş ocağına onay veren Kültür ve Turizm Bakanlığını ağır bir şekilde eleştirerek, “Doğa ve turizm harikası Mecidiye’ye yapılacak katliama Turizm Bakanlığı da ortak oluyor. Böyle bir olay bir tek Türkiye’de yaşanır” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın endemik türler olduğunu ifade ettiğini de belirten Bircan, “Bakanlık ‘iki endemik türün tespit edildiği, yayılış alanları olan kayalık bölümün proje alam dışında tutulması kaydıyla faaliyetin yapılmasında salonca olmadığı belirtilmiştir’ diyor. O kayalıklar proje dışına çıkarıldı mı? Bakanlık bunu açıklamıyor” diyerek doğa katliamına dikkat çekti.

Edirne ilinin tamamında 224 ocak ile delik deşik edildiğinin ortaya çıktığının altını çizen Bircan, “En vahimi de hiçbir ocağın başvurusunun reddedilmemesidir. Turizm Bakanlığı turizmi yok edecek projeye onay veriyor, Çevre Bakanlığı çevreyi yok eden ocakların bir tanesini bile reddetmiyor. Doğamız ve turizm alanlarımız AKP hükümetinin rantçıl bakışı ile yok oluyor” dedi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan soruların Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet SARI tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla dilerim.01.12.2015

    Erdin BİRCAN
Edirne Milletvekili

Seçim Bölgem Edirne’nin Keşan İlçesi’ne bağlı Mecidiye Köyü Ayazma Bayırı Tepesi mevkiinde Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü tarafından açılmak istenen taş ocağına Edirne İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 29 Nisan 2015 tarihinde “ÇED gerekli değildir” kararı verilmiştir.

Söz konusu alanı da içinde barındıran Saros Körfezi, 8 Aralık 2006 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi” ilan edilmiştir. Mevcut alanda 5 adet taş ocağı çevreye zarar verirken yeni taş ocaklarına da onay verilmesi doğa ve turizm cennetinin katliamının devamı anlamına gelmektedir. Ocağın açılması turizme büyük zararlar verecektir.

Bölgedeki endemik bitkilere de zarar verecek taş ocağını yöre halkı da istememektedir. Halkımız günde 230 büyük damperli kamyonun geçtiği köyde çocuklarını sokağa çıkaramamaktan şikayetçidir.

 1. dönemde, 15 Temmuz 2015 tarihinde dönemin bakanı İdris Güllüce’ye vermiş olduğum aynı kapsamdaki soru önergeme yanıt verilmemiştir.

 

Buna göre,

 

 • 2006 yılında “Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi” ilan edilen bir alanda taş ocağı için ÇED gerekli değildir raporu nasıl çıkmaktadır?
 • Turizmi olumsuz etkileyeceği açıkça belli olan bir ocağın açılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına görüş sorulmuş mudur? Sorulduysa Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü ne olmuştur? Sorulmadıysa neden sorulmamıştır?

 

 

 • Kültür ve Turizm Bakanlığının 2006 yılı kararı neden yok sayılmaktadır?
 • Bölgedeki endemik bitkiler ile ilgili olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığına görüş sorulmuş mudur? Sorulduysa Orman ve Su İşleri Bakanlığının görüşü ne olmuştur? Sorulmadıysa neden sorulmamıştır?
 • Bölgede birçok taş ocağı yapılabilecek turizm alanına uzak, orman olmayan alan varken neden bir sahil kenarı taş ocağı için seçilmektedir?
 • Yöre halkının taş ocağı istememesine rağmen taş ocağı yapılmak için ısrar edilmesinin sebebi nedir?
 • Şuanda Edirne ilinin tamamında kaç taş ve maden ocağı faaliyet göstermektedir? Bunların yerleri ve ocağın cinsi olarak dağılımı nasıldır? Kaç maden ve taş ocağı ruhsat için beklemektedir?
 • 2000 yılından günümüze yıllar itibari ile Edirne ilinde kaç taş ve maden ocağı için ruhsata uygundur raporu verilmiştir? Yıllar itibari ile kaç başvuru reddedilmiştir?

2000 yılından günümüze kaç ÇED gerekli değildir kararı çıkmıştır? Bu kararların taş ve maden ocağı cinslerine dağılımı nasıldır

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı   :30824082-610

Konu : Edirne Milletvekili

Erdin BİRCAN’ın

Yazılı Soru Önergesi

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi:    16.12.2015 tarihli ve 43452547-120.07-7613 sayılı yazınız.

 

Edirne Milletvekili Erdin BİRCAN’ın Bakanlığıma yönelttiği, TBMM 7/425 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

EK:

Cevap Yazısı (2 Sayfa)

Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No:278 Çankaya/ANKARA İrtibat: Mimar, Dr. R.AKAT Tel: 410 1420 Faks: 418 7463 e-posta: revhan.akat@,csb.gov.tr elektronik ağ: www.csb.gov.tr

EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN ERDİN BİRCAN’IN TBMM 7/425 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT SORULAR VE CEVAPLARI

 

SORULAR:

 

Seçim Bölgem Edirne’nin Keşan İlçesine bağlı Mecidiye Köyü Ayazma Bayın Tepesi mevkiinde Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü tarafından açılmak istenen taş ocağına Edirne İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü taralından 29 Nisan 2015 tarihinde “ÇED gerekli değildir” karan verilmiştir.

 

Söz konusu alanı da içinde barındıran Saros Körfezi, 8 Aralık 2006 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi” ilan edilmiştir. Mevcut alanda 5 adet taş ocağı çevreye zarar verirken yeni taş ocaklarına da onay verilmesi doğa ve turizm cennetinin katliamının devamı anlamına gelmektedir. Ocağın açılması turizme büyük zararlar verecektir.

 

Bölgedeki endemik bitkilere de zarar verecek taş ocağını yöre halkı da istememektedir. Halkımız günde 230 büyük damperli kamyonun geçtiği köyde çocuklarım sokağa çıkaramamaktan şikayetçidir.

 

 1. dönemde, 15 Temmuz 2015 tarihinde dönemin bakam İdris Güllüce’ye vermiş olduğum aynı kapsamdaki soru önergeme yanıt verilmemiştir.

 

Buna göre,

 • 2006 yılında “Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi” ilan edilen bir alanda taş ocağı için ÇED gerekli değildir raporu nasıl çıkmaktadır?
 • Turizmi olumsuz etkileyeceği açıkça belli olan bir ocağın açılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına görüş sorulmuş mudur? Sorulduysa Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü ne olmuştur? Sorulmadıysa neden sorulmamıştır?
 • Kültür ve Turizm Bakanlığının 2006 yılı karan neden yok sayılmaktadır?
 • Bölgedeki endemik bitkiler ile ilgili olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığına görüş sorulmuş mudur? Sorulduysa Orman ve Su İşleri Bakanlığının görüşü ne olmuştur? Sorulmadıysa neden sorulmamıştır?
 • Bölgede birçok taş ocağı yapılabilecek turizm alanına uzak, orman olmayan alan varken neden bir sahil kenarı taş ocağı için seçilmektedir?
 • Yöre halkının taş ocağı istememesine rağmen taş ocağı yapılmak için ısrar edilmesinin sebebi nedir?
 • Şu anda Edirne ilinin tamamında kaç taş ve maden ocağı faaliyet göstermektedir? Bunların yerleri ve ocağın cinsi olarak dağılımı nasıldır? Kaç maden ve taş ocağı ruhsatı için beklemektedir?

 

8-2000 yılından günümüze yıllar itibari ile Edirne ilinde kaç taş ve maden ocağı için ruhsata

uygundur raporu verilmiştir? Yıllar itibari ile kaç başvuru reddedilmiştir?

 

9-2000 yılından günümüze kaç ÇED gerekli değildir karan çıkmıştır? Bu kararların taş ve maden ocağı cinslerine dağılımı nasıldır?

 

 

CEVAPLAR:

 

1,2-İlimiz, Keşan İlçesi, Mecidiye Köyü, Ayazma Bayın Tepesi Mevkiinde DSİ 11. Bölge Müdürlüğüne ait “II-A Grubu Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi” projesine 25.03.2015 tarih ve 13949576/220-02 E-201583 sayılı ÇED Belgesi düzenlenmiştir. ÇED sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığının projeye ilişkin görüşleri alınmış olup, e-ÇED sisteminde bulunan Proje Tamum Dosyasının ekinde yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşünde, faaliyetin yapılmasında salanca olmadığı belirtilmiştir.

 • Kültür ve Turizm Bakanlığınca anılan bölgede “Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi” faaliyetinin yapılmasında salanca bulunmadığına ilişkin görüş verilmiştir.
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı görüşü Proje Tanıtım Dosyasının ekinde “yer almakta olup, anılan 13.01.2015 tarih ve 9627 sayılı yazıda iki endemik türün tespit edildiği, yayılış alanları olan kayalık bölümün proje alam dışında tutulması kaydıyla faaliyetin yapılmasında salonca olmadığı belirtilmiştir. Proje Tanıtım Dosyasındaki görüş kapsamında çalışma yapılmayacak koruma alam dosya eki haritalarda ve dosya içeriğinde belirtilmiş olup, konuya ilişkin gerekli taahhütler alınmıştır.

 

5,6,7,8-Maden ruhsatlarının inceleme, değerlendirme ve düzenleme işlemi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

9-Edime İli için 2000 yılından günümüze kadar; 46 adet kum-çakıl, 32 adet kil, 24 adet kalker, 24 adet kömür, 17 adet bentonit, 21 adet ariyet malzemesi, 13 adet taş, 12 adet kuvars, 8 adet kum, 8 adet tras, 5 adet kireçtaşı, 4 adet bazalt, 2 adet kumtaşı, 2 adet kaya malzeme, 1 adet zeolit, 1 adet kalsit, 1 adet şist, 1 adet andezit, 1 adet kaolen ve 1 adet manganez ocağı için ÇED karan verilmiştir. (Kararlar; Çevresel Etkileri Önemsizdir ve ÇED Gerekli Değildir olarak verilmiştir. Çevresel Etkileri Önemsizdir, kararı 2003 Yönetmeliği ile birlikte ÇED Gerekli Değildir kararı olarak düzenlenmektedir.)

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL