Güncel Manşet

Nurullah Aydın, sitemizde

Nurullah Aydın, sitemizde

Gazeteci-Yazar ve Televizyoncu Nurullah Aydın , bundan böyle yazıları ve ilginç değerlendirmeleri ile sitemizde olacak.

Nurullah Aydın’ın başarılı özgeçmişi şöyle;

 

 ÖZGEÇMİŞİ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı-Soyadı      :  Nurullah Aydın

Doğum Tarihi :  07.04.1954

E-posta            :  nurullahay@gazi.edu.tr, na741954@gmail.com, naydin54@gmail.com

İletişim            : 0533 818 86 66

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DURUMU

Fahri Profesörlük:InternatıonalScıentıfıcCentre (Bakü/Azerbaycan)

Fahri Doktora      :InternatıonalScıentıfıcCentre (Bakü/Azerbaycan

Lisans                    : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Orta Öğretim       : Karşıyaka Lisesi Orta Kısım, Karşıyaka/ İzmir Lise; Erzurum Lisesi

İlköğrenim            : Fevzi Paşa İlkokulu, Karşıyaka/ İzmir  

 

Yabancı dil         :  İngilizce

 

MESLEKİ DENEYİM

1998-……     Gazi Ü. İletişim  F. Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğr.Gör.

1993-1998     Gazi Ü. İletişim  F. Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğr.Gör.(part time).

2004-2011Gazi.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğr.Gör..

2002-2005     Gazi Ü. Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu Öğr.Gör..

2004-2005     Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü, Kanun tasarısı komisyon üyeliği

2003-2004     Ankara Ticaret Odası, Strateji Danışmanlığı

2007-2008     TV 5, Başkent Gündemi Program yapımcılığı

2004-2006     Avrasya Televizyonu, Kamutay programı yapımcı ve sunuculuğu

2003-2007     Başkent Televizyonu, Türkiye’nin Yol Haritası program yapımcı ve sunuculuğu

2000  –           Başbakanlık, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Siyasi Kriterler Komisyon üyesi

1995-1996     STF, Holding Strateji danışmanlığı

1993-1995     SivasDemirçelik A.Ş. Müşavirlik, Teftiş Kurulu Başkanlığı

1994     –        Ankara Zirve Gazetesi, Genel Yayın Koordinatörlüğü 

1993-1994     Ankara Mimar Kemal Lisesi, Tarih Öğretmenliği.

1992-1993     Sabah Gazetesi, Ankara Bürosu, Gazetecilik

1983-1991;Adalet Bakanlığı, Erzurum, Tokat, Artova ve Zile: hakimlik. Boyabat ve Sivas: Savcılık. Demirözü/Bayburt, Digor ve Tuzluca/Kars: hakimlik.

1982-1983; Ordu sıkıyönetim komutan yardımcılığında yedek subay.

 

ÖDÜLLER

1-      YılınHukukçusu:Yerel Basın 1988, Tokat.

2-      Yılın En İyi Basın Ödülü:ParlâmentoDergisi, 2004, Ankara.

3-      En başarılı yazar ödülü: Gerçek Gazetesi, 2004, Kırıkkale.

4-      Fahri doktora: Vector uluslararası ilim merkezi, 2005, Bakü/Azerbaycan.

5-      Fahri profesörlük Vector uluslararası ilim merkezi, 2005, Bakü/Azerbaycan.

 

BİLİMSEL YAYINLAR

İletişim alanında yayınlanmış kitaplar

1- Etkili İletişim Stratejileri, İstanbul 2009, Kumsaati yayınları. (266 shf)

2- İnsan Hakları, Demokrasi ve Medya, İstanbul 2008, Kumsaati yayınları. (410 shf)

 

Hukuk alanında yayınlanmış kitaplar

1- Türk Suç ve Ceza Hukuku, (2. bası) Ankara 2009, Adalet yayınları. (XXXV+465 shf)

2- Hukuka Giriş/Temel Kavramlar, (2.bası) Ankara 2009, Adalet yayınları. (XX+376 shf)

3- Türk Suç ve Ceza Hukuku, Ankara 2008, Turhan Kitabevi, (XXIX+ 428 shf)

4- Hukuka Giriş/Temel Kavramlar, Ankara 2007, Turhan Kitabevi. (XVII+ 378 shf)  

 

Genel konularda yayınlanmış kitaplar

1-      Küresel Terör ve Terörizm, (2.Bası), İstanbul 2012, Kumsaati Yayınevi, (328)

2-      Kaostan Düzene Egemenler Savaşı, İstanbul 2012, Paraf Yayınevi (470 shf)

3-      Küresel Güç Oyunları,Istanbul 2011, Paraf Yayınevi. (368 shf)

4-      Küresel ve Ulusal Dönmeler, İstanbul 2011, Paraf Yayınevi. (541 shf)

5-      Kırmızı Kitap, Milli Güvenlik Politikası, İstanbul 2011, Paraf Yayınevi. (606 shf)

6-      İşte İstihbarat, İstanbul 2011, (2. Bası) Paraf Yayınevi. (shf 730 shf)

7-      Osmanlı İmparatorluğunda İstihbarat, İstanbul 2010, Paraf yayınları. (312 shf)

8-      Türkiye’ninYeniYolHaritası, İstanbul 2010, Parafyayınları. (624 shf)

9-      İstihbaratveİstihbaratçı, İstanbul 2010, Parafyayınları. (472 shf)

10-  AvrupaBirliğinedir ne değildir, İstanbul 2009, Kumsaatiyayınları. (454 shf)

11-  EtkiliİletişimStratejileri, İstanbul 2009, Kumsaatiyayınları. (266 shf)

12-  KüreselTerörveTerörizm(4.bası), İstanbul 2009, Kumsaatiyayınları. (327 shf.)

13-  TürkSuçveCezaHukuku, (2. bası) Ankara 2009, Adaletyayınları. (XXXV+465 shf)

14-  HukukaGiriş/TemelKavramlar, (2.bası) Ankara 2009, Adaletyayınları. (XX+376 shf)

15-  İşteİstihbarat, İstanbul 2008, Kumsaatiyayınları. (747 shf)

16-  Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyorki, İstanbul 2008, Kumsaatiyayınları. (327 shf)

17-  İnsanHakları, DemokrasiveMedya, İstanbul 2008, Kumsaatiyayınları. (410 shf)

18-  Türkiye’ninMilliGüvenlikStratejisi, İstanbul 2008, Kumsaatiyayınları. (542 shf)

19-  TürkSuçveCezaHukuku, Ankara 2008, TurhanKitabevi, (XXIX+ 428 shf)

20-  TürklerinKüreselGüçDoktrini, İstanbul 2008, KumsaatiYayınevi. (974 shf)

21-  HukukaGiriş/TemelKavramlar, Ankara 2007, TurhanKitabevi. (XVII+ 378 shf)  

22-  KüreselTerörveTürkiye, Ankara 2006, BilgiYayınevi. (307 shf)

23-  KüreselTerörveTerörizm, Ankara 2005, Kocacıkkitap (280 shf)

24-  KüreselTerörveTerörizm, 2.bası Ankara 2005, Medivizyonbasımyayım. (304 shf)

25-  YeniYüzyılİçinUlusalStratejiler, Ankara 2003, Atlas Yayıncılık. (XIV+473 shf)

26-  HerşeyTürkiyeİçin, MillîStratejikKonsept, 4.bası, Ankara 2000, Sözcüyy. (244 shf)

27-  MilliStratejikKonsept, Ankara 1999, Yimderyayınları. (212 shf)

28-  PodyumTeknolojiÇağındaYeniYönelmeler, Ankara 1992, Laleofset. (304 shf)

 

MAKALELER:

1-      İnsan Hak ve Özgürlükleri ve Demokratikleşme Süreci, Ekonomik-Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ekim 2007 sayı. 3

2-      Türkiye’nin Türk Dünya’sına Yönelik Stratejileri, 2023 Dergisi, Eylül 2007.

3-      Hukuk Kimler için, Kimler yargılanır, Kimler Yargılanmaz, Barem Dergisi, Eylül 2007.

4-      Medya ve Seçimler, Barem Dergisi, Ağustos 2007.

5-      Barzani konuşurken Erdoğan ve Gül neden suskun,,www.Avrasya gündemi.com.

6-      ABD ve Rusya’nın Yeni Güç Politikaları, 2023 Dergisi, Temmuz 2007.

7-      Gücün Hukuku mu Hukukun Gücü mü?, Barem Dergisi, Temmuz 2007.

8-      Terör, Kontrollü Gerilim Stratejisi ve Psikolojik Harp, 2023 Dergisi, Haziran 2007

9-      Küresel Güvenlik mi “Milli Güvenlik mi? Yeni tehdit Algılaması, Barem Dergisi, Mayıs 2007, sayı 34.

10-  İletişim Politikaları açısından terör ve terörizm; algılamada stratejik Yaklaşımlar Hukuk Ve Adalet Dergisi, Nisan 2007.

11-  Türkiye Küresel bir Güç Olmalı, Şifresiz Dergisi, Mayıs 2006 sayı 1.

12-  Küresel Terör ve Terörizm, Gazi Haber, Aralık 2005 sayı 63.

13-  Yeni Dünya Düzeninde Yeni Tehdit Algılaması ve Küresel Güvenlik, Parlamento Dergisi, Haziran 2005 sayı 26.

14-  Sivil toplum ve sivilleşen toplum özgürlüklerin ve kalkınmanın çağdaş gerçeğidir, Parlamento Dergisi, Mayıs 2005, sayı 25.

15-  Dünya Coğrafyasında Bitmeyen Egemenlik Savaşı Hukuk ve Demokrasi Dergisi, Mayıs 2005, sayı 8.

16-  Milli Egemenlik ve Milli Güvenliğe Stratejik Yaklaşım, Parlamento  Dergisi, Nisan 2005 sayı 24.

17-  Küresel Barış ve Adalet Özleminden Terör Çılgınlığına Doğru, Parlamento Dergisi, Şubat 2005, sayı 23.

18-  Türkiye ve Dünya Nereye Gidiyor?,Parlamento Dergisi,  Şubat 2005, sayı 22.

19-  Türkiye’nin Stratejik Boyutu ve Derinliği, Parlamento Dergisi, Ocak 2005, sayı 20.

20-  İletişim, Strateji, Türkiye’de Yörem Dergisi, Ankara, Kasım 2004.

21-  Vahşet ve Sevgi, Parlamento Dergisi, Ankara Kasım 2004, sayı 19.

22-  Egemenlik savaşları ve Dünya Devleti, Parlamento Dergisi, Ankara Kasım 2004, sayı 18.

23-  Stratejik Planlama ve Hedef Belirleme, Parlamento Dergisi, Ankara Eylül 2004, sayı 17.

24-  Terör, Terörizm ve Terörizme Stratejik Yaklaşımlar, Polis Dergisi Terörle Mücadele Özel sayısı, Haziran 2004 sayı 40, Emniyet Genel Müdürlüğü yayını.

25-  Kamu Yönetim Reformu, Hukuk ve Demokrasi Dergisi,  Mart 2004.

26-  Kamu Yönetimi Reform Tasarısı,Stratigma (İnternet Gazetesi)

27-  Balkan İşbirliği Süreci Çerçevesinde Türkiye’nin İzlemesi Gereken Strateji,  Değerlendirme ve Görüş, (G.Ü. Rektörlük İstemi).

28-  İnsan Hakları Eğitim Programı”, (G.Ü. Rektörlük İstemi).

29-  Başyazılar”, Strateji Dergisi, Ağustos 2002, Sayı 1 ve devamı.

30-  Anayasallaşmanın Tarihsel Gelişimi, Özellikleri ve Sınırları”, Demokrasi Gündemi, 1994, Sayı 18, Türk Demokrasi Vakfı Bülteni.

 

BİLDİRİLER

Uluslararası kongrelerde sunulan bildiriler

 

10-11 Aralık 2004,  Uluslararası Ombudsman Konferansı,Ombudsman’ın ve Personelinin Statüsü, konulu bildiri, TBMM-Bilgi  Üniversitesi, İstanbul

 

Ulusal kongrelerde sunulan bildiriler: Bilimsel / Akademik Sunumlar (Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel ve Seminer):

Oturum Başkanlığı:

Seminer

 

Uluslararası Konuşmalar:

1-      Türkiye’nin Sesi Radyosu, Ortadoğu’daki Gelişmeler ve Türkiye

2-      Amerikan Sesi Radyosu, Uluslararası Terör ve yapılması gerekenler

 

Radyo ve Televizyon Konuşmaları:

1-      Uluslararası kuruluşlar ve bölgesel ve küresel stratejik yaklaşımlar.

2-      Sosyal, ekonomik, kültürel ve askeri stratejiler.

3-      Hukuk,Yargı, Siyaset ve yönetim mekanizması

4-      Dış politika.

 

Akademik ve İdari Görevler

2002-2005  Gazi Ü. Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği

 

Verdiği Dersler:

1-      Hukuka Giriş- Hukukun Temel Kavramları.

2-      Ceza Hukuku-Ceza Usul Hukuku.

3-      Yeni Medya İncelemeleri

4-      İletişim Politikaları

5-      Avrupa Birliği ve Kültür Politikaları

6-      Halkla İlişkiler ve Tanıtım Metin Yazarlığı.

7-      Halkla İlişkiler Reklam Metin Yazarlığı

8-      Halkla İlişkiler.

9-      İletişim Sistemleri.

10-  Medya ve Terör

11-  Fikrî Haklar.

12-  Kamu Yönetimi.

13-  Kamu Hukuku

14-  Yazı Teknikleri, Konuşma ve Beden Dili.

15-  Medenî Hukuk.

16-  Borçlar Hukuku

17-  Miras Hukuku

 

Ders Verdiği Kurumlar:

Yurt Dışı Görevler

 

Görev üstlendiği Ulusal kurumlar

2000 Başbakanlık Avrupa Birliği  Kopenhag Kriterlerine Uyum Komisyonlarından “Siyasî Kriterler Komisyon Üyeliği”.

 

2004-2005 Adalet Bakanlığı’nda Ombudsman – Kamu Denetçiliği Kanun Tasarısı  komisyon üyeliği

 

2004-2005 Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü.(Bakanlık istemi ve rektörlük görevlendirmesi)

 

GAZETE KÖŞE YAZARLIĞI: (Yerel ve yurtdışı gazetelerde köşe yazarlığı)

DERGİ YAZARLIĞI

YAYIN KURULU ÜYELİĞİ

İNTERNET GAZETECİLİĞİ (günlük köşe yazarlığı)

TV GAZETECİLİĞİ

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL