HESABIM
Üye Ol

“Turistik yatırımların yapılamaması turizmi olumsuz yönde etkiliyor”

“Turistik yatırımların yapılamaması turizmi olumsuz yönde etkiliyor”

Edirne İl Genel Meclisi’nin CHP’li Üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Erol Açık yaptığı açıklamada; turizm bölgesinde yaşanan imar planları sorunları hakkında bilgilendirmede bulundu. “Planların bitirilememiş olması sıkıntılara neden oluyor” Saros Körfezi’nin 2006 yılında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildiği hatırlatarak, sözlerine başlayan Açık, şunları söyledi: “Bu bölgede yapılmakta olan planların bitirilememiş olması önemli sıkıntılara neden olmaktadır....

Haberin Tarihi: 11 Şubat 2019 - Okunma Sayısı:318 defa okundu.

Edirne İl Genel Meclisi’nin CHP’li Üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Erol Açık yaptığı açıklamada; turizm bölgesinde yaşanan imar planları sorunları hakkında bilgilendirmede bulundu.

“Planların bitirilememiş olması

sıkıntılara neden oluyor”

Saros Körfezi’nin 2006 yılında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildiği hatırlatarak, sözlerine başlayan Açık, şunları söyledi: “Bu bölgede yapılmakta olan planların bitirilememiş olması önemli sıkıntılara neden olmaktadır. Turistik yatırımların yapılamaması turizmi olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan çalışmaların son durumu hakkında komisyonumuzca yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde; 20.11.2006 tarih ve 2006/11264 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmiştir. Bu bölge içerisinde Enez ilçesi; Sultaniçe, Gülçavuş, Büyükevren, Vakıf ve Karaincirli köyleri sahil kesimleri ile Keşan ilçesi; Yayla, Danişment, Erikli, Mecidiye, Gökçetepe ve Sazlıdere köyleri sahil kesimleri kalmaktadır. 20.11.2006 tarih ve 2006/11264 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilene kadar Enez ilçesi; Sultaniçe, Gülçavuş, Büyükevren, Vakıf ve Karaincirli köyleri sahil kesimleri ile Keşan ilçesi; Danişment köyü sahil kesimin tamamı ile Erikli ve Yayla köylerinin sahil kesimlerinin bir kısmı idaremiz yetkisinde olup imar ve ruhsat çalışmaları idaremizce yürütülmüştür. Fakat, 20.11.2006 tarihinde bu bölgenin Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesi ile birlikte imar planlarının onaylanma yetkisi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin yönetmeliğin planların hazırlanmasına dair esaslar başlığı altında yer alan ‘Bu yönetmeliğin kapsamı içinde bulunan yerlerde ve bu yönetmelikte tanımlanan her ölçekte planlar gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak, bakanlıkça yapılır veya yaptırılır ve resen onaylanır.’  şeklinde tanımlanmış olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçmiştir. Mecidiye sahil kesimi kapatılan Mecidiye Belediyesi, Gökçetepe ve Sazlıdere köyleri sahil kesimleri Çamlıca Belediyesi etki alanında iken, 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile nüfusunun 2 bin kişinin altına düşmesi ile yetki İdaremiz sorumluluğuna geçmiştir. Mecidiye Sahil kesimi askeri yasak bölge olması itibariyle herhangi bir imar plan çalışması belediye döneminde yapılmamış olup yetki idaremize geçtikten sonra da hem askeri yasak bölge olması hem de Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içerisinde yer alması itibariyle idaremizce imar plan çalışması yürütülmemiştir.”

“Yetki, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olması

nedeniyle, imar plan çalışması yürütülemedi”

Erol Açık açıklamasını şöyle tamamladı: “Genel seçimleri ile nüfusunun 2 bin kişinin altına düşmesi ile kapatılan Çamlıca Belediye Başkanlığı’ndan idaremize teslim edilen dokümanlar içerisinde Gökçetepe Sahil kesimine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin sadece 27.12.1999 tarih ve 99/27 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Polyester imar paftaları bulunmuştur. İmar planı yürürlüğe; 3194 sayılı imar Kanununun 8’inci maddesinin (b) bendi uyarınca ‘belediye ve mücavir alanlar içinde yapılacak planlar belediye meclisince uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer ve bu planlar onay tarihinden itibaren belediyesince tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. İlan edilen planlara 1 aylık ilan süresi içinde itiraz edilmesi mümkün olup, bu itirazlar belediyesine yapılır ve belediye meclisi de itirazları ve planları 15 gün içerisinde inceleyerek karara bağlar. Koşulları yerine getirildiğinde girmektedir. Çamlıca Sahil kesimine ait imar planları ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanununun 8’inci maddesinin (b) bendinde yer alan işlemlerin gerçekleştirilmediği tespit edilmiş olması itibari ile bahse konu planların yasallık kazanmadığı tespit edilmiştir. Bu bölgedeki planları yapma ve onama yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığında olması itibariyle idaremizce herhangi bir imar plan çalışması yürütülmemiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu bölgedeki imar plan çalışmaları ile ilgili yapmış olduğumuz yazışma sonucunda 09.01.2015 tarih ve 3993 sayılı yazılarında bu bölgedeki sit tescil çalışmalarının nihai halini almaması nedeniyle imar planlarına göre, uygulama yapılması talebinin 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılması, gerekli görülmesi halinde bakanlıklarınca görüş iletilebileceği belirtilmiştir. Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içerisinde kalan bu alanda plan yapma ve onama yetkisi idaremizde olmamakla birlikte onama etkisinin hangi bakanlıkta olacağı sit çalışmaları kesinleştikten sonra netlik kazanacaktır.”

www.gundemsaros.com.tr

Bir Yorum Yazın

Arşiv

Reklam Alanı