Güncel Manşet

Vakıf yardımları sürdürüyor…

Vakıf yardımları sürdürüyor…

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 10.12.2001 tarih ve 47 sayılı kararı ile Türkiye Kızılay Derneği Edirne Şubesi Aşevi Yemekhanesinden muhtaç insanlara dağıtımı yapılan yemek yardımlarından 350 kişinin yemek bedelinin Vakfımız tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Zaman içerisinde muhtaç insanların talepleri nedeni ile bu sayı önce 400, sonra da 500 kişiye çıkartılmış  ve uygulanma aralıksız olarak bu güne kadar sürdürülmüştür.

 

images

Uygulamada, verilen yemek bedelleri, aylık puantaj cetvellerinin Vakfımıza ibrazı üzerine Kızılay Derneği hesaplarına aktarılmıştır. Aylık puantaj cetvellerinin Vakfımıza ibrazının gecikmesi ve Vakıf hesaplarının uygun olmaması nedeni ile ödemelerde zaman zaman aksamalar yaşanmıştır. Bugün itibarı ile aylık puantaj cetvelleri Vakfımıza ibraz edilen 2012 yılının Kasım ve Aralık ayları ile 2013 yılının Ocak ayına ait ödemeler Vakıf hesaplarının yetersiz olması nedeni ile beklemededir.

 

Kızılay Derneği Edirne Şubesi Başkanlığı’ndan Vakfımıza yazılan 17.12.2012 tarih ve 128 sayılı yazı ile artan yemek maliyetleri nedeni ile ödenen yemek bedelinin toplam 17.000 TL’den 25.000 TL’ye çıkartılması talep edilmiş, Vakıf Mütevelli Heyeti bu talebi, 21.01.2013 tarihindeki toplantısında görüşmüş ve gerekli değerlendirilmelerin yapılmasından sonra bir sonraki toplantıda yeniden gürüşülmesini kararlaştırmıştır.

 

Bir sonraki Mütevelli Heyeti toplantısına hazırlık çerçevesinde Kızılay Derneği Başkanlığı’ndan Vakfımıza bildirilen puantaj listelerinin incelenmesi sonucunda sistemin işleyişinde bazı aksaklıklar, eksiklilkler ile usulsüzlüklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan tesbitler Mütevelli Heyeti toplantısında görüşülecek; Kızılay Derneği Başkanlığı’na, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığı’na ve ilgili mercilere intikal ettirilecektir.

 

Bu hazırlıklar yapılırken ve Vakıf Mütevelli Heyeti henüz bir toplantı yapıp karar vermemişken, Kızılay Derneği Başkanlığı’ndan Vakfımıza yazılan 31.01.2013 tarih ve 15 sayılı yazı ile Vakıf Başkanlığı’nca ödenmesi gereken 51.000 TL’nin ödenmemesi nedeni ile Şube personelinden 3 kişinin süresiz ücretsiz izne çıkartıldığı ve aynı nedenden dolayı 04.02.2013 Pazartesi gününden itibaren yemek yardımınının verilemeyeceği bildirilmiştir.

Kızılay Derneği’nin, talebi henüz karara bağlanmadan ve Vakfımızı hedef göstererek yemek dağıtımını kesmesi anlaşılamamıştır. Kaldı ki Derneğin talebi, 25 Şubat 2013 Pazartesi günü yapılacak Mütevelli Hayet toplantısında görüşülüp karara bağlanacaktır.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL