Güncel Sağlık Haberleri

Vural , “Haklarınız ve Sorumluluklarınızdan Haberdar mısınız ?”

Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi, Opr. Dr. Recep Vural, 26 Ekim Hasta Hakları Günü ile hastaları ziyaret ederek, gün ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle; “26 Ekim Hasta Hakları..

Vural , “Haklarınız ve Sorumluluklarınızdan Haberdar mısınız ?”

Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi, Opr. Dr. Recep Vural, 26 Ekim Hasta Hakları Günü ile hastaları ziyaret ederek, gün ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle;

26 Ekim Hasta Hakları Günü. Bende bu vesileyle Hasta Hakları ve Sorumluluklarından bahsetmek istiyorum…

Hasta hakları; insan sağlığının en üst seviyede korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlayan, uluslararası ve ulusal mevzuat ile güvence altına alınan, sağlık hizmeti almak isteyen ve bu amaçla bir sağlık kuruluşuna başvuran kişinin kendisine verilen tüm hizmet süreci içerisinde haklarının korunması adına yapılan uygulamaların tamamıdır.

Bu haklardan bazıları ise;
1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Hastanemize başvuran tüm hastalarımız, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde tüm hizmetlerden eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.

 1. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı: Hastalarımız hem sağlık durumu hakkında hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıklarıyla ilgili belgeleri görme ve edinme hakkına sahiptir.

  3. Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı: Hastalarımız yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

  4. Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma, Mevzuat ile belirlenmiş usullere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır.5Mahremiyet ve Gizlilik 5 5 Hakkı: Hastalarımız kişisel bilgilerinin, sağlık durumlarının, teşhis ve tedavi süreçlerinin gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

 2. 6 Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı: Hastalarımız sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.

  7. Ziyaret ve Refakat Hakkı: Hastalarımız hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir. ( Pandemi ve özel koşullarda o döneme ait şartlar geçerlidir.)

  8. Güvenlik Hakkı: Hastalarımız sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkına sahiptir.

  9. Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır.

  Hasta Sorumlulukları; hastanın bir sağlık kurulusuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

Bunlar ise;


1. Genel Sorumluluklar:

*Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.

*Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimde bulunmalıdır.

*Randevu tarih ve saatine uyar, değişiklikleri ilgili yere bildirir.

*İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

*Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

*Hasta, hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

 1. Sosyal Güvenlik Durumu: Hastalarımız sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmekten sorumludur.

  3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme: Hastalarımız yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz bildirmekten sorumludur.

  4. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma: Hastalarımız tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek ve anlayamadığı yerleri sormaktan sorumludur. Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

  Hastanemizde hizmet veren Hasta Hakları Birimimiz; Başhekimlik bünyesinde hasta hakları ihlalleri ve bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetleri kalitesinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır biçimde sunulması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Hastanemizden hizmet alan tüm hasta ve yakınlarının hastanemiz ile ilgili görüş ve düşüncelerini alır. Bildirilen tüm görüşleri hastanemiz yöneticiliğine iletir ve sizlerin talepleri doğrultusunda hizmet kalitemizi artırmak için çalışır, değerlendirme sonrası alınan kararlar ve sonuçlar hakkında bildirim yapan hastalarımıza geri dönüş yapar. Hasta hakları ile ilgili uygulamaların planlanması, koordinasyonu ve geliştirilmesi için kurulmuş olan bu birim ile, tüm vatandaşlarımız için ayrım gözetmeksizin hizmete erişebilirliğini ve hasta memnuniyetini sağlamak hastanemizin temel ilke ve hedefleri arasında bulunmaktadır.

Hasta hakları (Hasta hak ve sorumlulukları); hasta ve sağlık personelinin birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Bu vesile ile tüm hasta ve sağlık personelimize yaşam boyu sağlıklı günler dilerim” dedi.(Erdoğan DEMİR)

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL